Yerel Tohum Yasaklanamaz!

Yerel Tohum Yasaklanamaz!

★ AKP iktidarı 2006 yılında çıkardığı Tohumculuk Kanunu doğrultusunda yeni düzenlemelere devam ediyor.
★ Köylünün uzun yıllardır ıslah ettiği, bulundukları yöreye uyum sağlayan, aynı zamanda hastalıklara karşı dayanıklı olan yerel tohumlar yok olmakla karşı karşıya.
★ Köylülerin binlerce yıldır üretim yaptığı tohumlara sertifika zorunluluğu getirilmesi tarımsal üretime büyük bir darbedir.
★ Tohum olmadan tarımsal üretim yapılamaz ve yeterli gıdaya sahip olunamaz.
★ Köylü son 15 yılda 3 milyon hektar tarım arazisinde üretim yapmaktan vazgeçti. Bu düzenlemelerle tarım alanlarından daha da uzaklaşacak, göç yollarına düşecektir.
★ AKP iktidarı çıkardığı bu yasayla köylünün tohumculuk haklarını gasbetmiştir.

Düzenlemelerle Yerel Tohum Dışlanıyor!

AKP iktidarı, 2006 yılında çıkardığı 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile ilgili düzenlemelere devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı, 19 Ekim’de ise, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik’, yüzlerce yerel tohumu tümüyle ortadan kaldırmayı hedefliyor. Üretim yapmakta zorlanan çiftçinin, yeni düzenlemeleri takip etmesi ve söz konusu ücretleri ödemesi mümkün değildir.

Çiftçiye Para Cezası Getiriliyor!

Bundan böyle çiftçiye, yönetmelik çerçevesinde yerel tohumunu üretebilmek ve kullanabilmek için il müdürlüklerinden izin belgesi alma zorunluluğu getiriliyor. Her yıl beyanname verilecek. Sertifika belgesi dahil, ek hizmetler ve düzenleme belgeleri için de ayrıca ek ücrete tâbi olacak. Yerel tohumunu kayıt altına aldırmayan ve satışını yapan çiftçiler 10 bin lira para cezası ödeyecek.

Tohum Piyasası Emperyalist Tekellere Peşkeş Çekiliyor!

Bu kararla yerel tohum dışlanmakta ithal tohumun önü açılmaktadır. Çiftçilerimiz ithal tohuma mecbur edilmektedir. Dünyada tohum pazarının %65’i kapitalist tekellerin kontrolünde bulunuyor. AKP iktidarı çıkardığı bu yasayla tohum piyasamızı emperyalist tekellere peşkeş çekmektedir.

Çözüm: Çiftçinin Destekleme Kapsamına Alınması

Türkiye; 3 bini endemik, toplam 13 bin bitki çeşidine sahip. TİKP önderliğinde ve emekçi sınıflarımızın birleşik mücadelesi ile gerçekleştirilecek demokratik halk devrimi ardından biyo-çeşitliliği koruma ve geliştirme işi öncelikle kamunun elinde olacaktır. Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan bağımsız tarım politikaları temel alınarak halkın yararını gözeten kamucu politikalarla yeniden hayata geçirilecektir.

Tohum Islah Araştırma Merkezleri, verimlilik esasına göre yeniden yapılandırılacaktır. Emperyalist tekellerin gıda egemenliğine karşı çiftçi yeniden destekleme kapsamına alınacak. Tarımsal alanlar ve yerel tohumumuz yabancı sermayenin genetik kirlenmesinden kurtarılacaktır. Tarımsal araştırma ve geliştirme üreticinin ve tüketicinin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecektir.
Samanın dahi dışarıdan alındığı, ithalat cenneti haline getirilen ülkemizde yabancı tohum kesinlikle yasaklanacaktır! Yerel tohum desteklenecek. Yerel tohumun üretimini ve satışını yasaklayan hükümler iptal edilecek. Biyolojik çeşitliliğin zenginleştirilmesinin önü açılacak.

Ülkenin en büyük hazinesi olan yerli tohumların korunması, bizzat devlet eliyle planlanacak ve geliştirilecektir. Çiftçiye yeterli kalitede ve miktarda tohum bizzat devlet eliyle verilecektir.

İsmail Durna
Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı

Etiketler: # # # #