Yerel Seçimler Tuzağına Dikkat!

Yerel Seçimler Tuzağına Dikkat!

Türkiye yeni bir seçim tuzağına daha sürükleniyor. Bu kez konu yerel seçimler. 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere kısa bir zaman kala, devletin ideolojik aygıtları ve en başta ana akım medya, sistematik şekilde seçmen imal etmeye çalışıyor. Bir diğer adım ise seçmenin rızasını belirlemek. Artık amaçlarının ne olduğu açık şekilde görülen liberal gazeteciler, köşe yazarları, sipariş televizyon haber programları ve diğer uygulamalarla sistem bir kez daha kendini konsolide etmeye çalışıyor. Sonu başından belli bir düzeneğe hevesli taraftarlar üretilmeye çalışılıyor.

Sonu  Belirlenmiş Bir Düzenek

Bu yerel seçimlere değişen cumhurbaşkanlığı sistemi şemsiyesi altında girilecek. Her ne kadar öne çıkan adaylar üzerinden bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılsa da, çoktan değiştirilmiş kanunlar ile, aslında sonu önceden belirlenmiş bir çıkmaza destekçi arıyorlarlar. Ancak işin iç yüzünü ısrarla gözden kaçırıyorlar.

Yeni düzenlemelerin ardından Tayyip Erdoğan kliğinin idari yapılanmalara ilişkin yetkilerini kullanarak yayımlayacağı bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yerel yönetimlerde istediği düzenlemeleri yapma olanağı bulunuyor. Taşrada ve merkezde genel bütçeye dahil merkezî kurumların bütün ödeme ve tahsilat işlemleri tek bir yerde toplanarak yürütülür ifadesi 9 Ağustos günü Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 17 sayılı kararı ve ilgili yönetmeliğin de temeli durumunda.

Merkezî devlet örgütlerinin yanı sıra, merkezî olmayan kamu kuruluşları da doğrudan Tayyip Erdoğan kliğinin tam vesayeti altına sokulmuş durumda. Belediyelerin bakanlık izni dışında bütçelerini kullanabilmeleri zaten mümkün değil. Bu sistemde merkezi ve merkezî olmayan kamu kuruluşları, bir sonraki ayı kapsayan aylık nakit talep ve tahsilat tahminlerini, ayın bütün işgünlerini ayrı ayrı gösterecek şekilde hazırlamak durumunda. Raporun sunulacağı kişi ise Berat Albayrak. Hazine ve Maliye Bakanlığı…

Belediye kanununda, belediyelerin kuruluşuna yönelik mevzuatlar da halihazırda değiştirilmiş durumda. Mesela yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde önceden “danıştayın görüşü alınarak müşterek kararname ile” belediye kurulur ibaresi yer alırken, yeni süreçte artık “Cumhurbaşkanı kararı ile” yer alıyor. Belediyeyi tasfiye etme, kurma yetkisi de bir kişinin iki dudağı arasında yer alıyor.

Tayyip Erdoğan kliği, seçim sistemi üzerinden kitleleri pasifize etmek, alışılageldiği gibi düzen içinde tutmak için elinden gelen çabayı sürdürüyor. İddiasına göre 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri “ana muhalefetin sonu olacak.” Bu açıklamaların tek bir amacı var. Kitleleri bir kez daha sistemin bir diğer kuklası olan CHP’nin ardında toplamak ve sonu belirlenmiş seçim maskaralığına yöneltmek. Oysa emekçilerimiz açısından mevcut gerçekler çok daha başka…

Emekçi Kıyımı ve Çöken Finansal Yapı

Emekçilerimiz yeni cumhurbaşkanlığı sistemi altında yoğun baskı görmeye devam ediyor. Emperyalistlerin uzantısı şirketler için çalışan pek çok inşaat firmaları konkordato ilanları ile işçi kıyımına yöneliyor. Bu aynı zamanda önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak bir iflas furyasının da gündemde olduğunu gösteriyor. Halkı soyup soğana çeviren cumhurbaşkanlığı onaylı firmalar, şimdi de işçileri sepetlemenin ve emek gücü sömürüsünü meşrulaştırmanın peşine düşmüş durumda. Ulaşımda iç hat seferlerinde ekonomik krizin yansımaları kendini göstermeye başlamış durumda. Bankalarda yoğunlaşan kredi problemleri ve yurtdışı kredi akışlarındaki diğer sorunlar ise çöken finansal yapının yansımaları… Tüm bu tablonun Türkiye’nin önüne koyduğu gerçeği hiçbir belediye tedbiri, hiçbir yerel seçim çözemez!

Türkiye İşçi Köylü Partisi olarak halkımızı yerel seçim gibi suni gündem ve tuzaklarla değil, daha fazla geç olmadan, ülkenin gerçek gündemlerine ve ihtiyaçlarına yönelik devrimci siyaset ve program altında birleşmeye çağırıyoruz. Bu doğrultuda anti-emperyalizmden, devrimci demokrasiden ve sosyalizmden yana olan tüm dinamiklere büyük sorumluluk düşmektedir. Gerekli inisiyatiflerin en kısa süreçte biçimlendirilmesi zorunluluktur.

Demokratik halk devrimi ile yenilenecek, kiri ve pasını atacak, tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye’de nasıl bir yerel yönetim sistemi izleneceğini önümüzdeki süreçte detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacağız.

Kamuoyuna duyurulur.

TİKP Merkez Komitesi

Etiketler: # # #