YENİ YILIN GÖREVİ

YENİ YILIN GÖREVİ

YENİ YILIN GÖREVİ

Neo-liberal Sistemin Sonu

“Dünya ekonomisiyle bütünleşme” adı altında Türkiye’yi “serbest piyasa ekonomisi”ne geçirmek, ABD emperyalizminin müdahalesine açmak ve Cumhuriyet ekonomisini yağmalamak için 24 Ocak kararları alındı. 24 Ocak Kararları’nın uygulanabilmesi için ise 12 Eylül askeri darbesi yapıldı. Uygulanan politikalarla sanayi, tarım ve finans sektörlerinin tüm alt birimleri, doğal, kültürel ve tarihi varlıklarımız emperyalist tekellerin sömürü ve talanına açıldı. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimleri’yle inşa ettiğimiz tüm ulusal varlıklarımız tasfiye edildi. Tarım çökertildi. Ekonomi duvara tosladı. Olumsuzluklara kapitalist-emperyalist sistemin yol açtığı korona salgınının eklenmesi ise var olan krizi daha da derinleştirdi.                                                       

Ne var ki; bütün toplumu bölüp parçalayan ve tarumar eden Atlantik Sistemi’nin sonuna gelindi. Tam bağımsızlık, mavi vatan, kendi gücüne güvenme, emek, eşitlik ve özgürlük, sosyalizm, yerli ve milli olmak, laiklik, hukuk devleti, ulusal kalkınma, milli tarım gibi kavramlar 2021’e girerken daha çok dile getirildi.

Tarihi Kulvar

Atlantik sisteminin bütün partileri iflâsın eşiğinde. Türkiye devrimine önderlik edecek bağımsız, milli devrimci siyasal bir bilinç yükseliyor. Kötüyü iyinin yendiği gibi her karşı devrimin de yeni bir devrime yol açması toplumsal gelişmenin temel yasasıdır.1876 Anayasa Hareketi, 1908 Jön-Türk Devrimi, Çanakkale ve Milli Kurtuluş Savaşları karşı devrimlere verilen cevaplardır. Gelişmeler yeni devrimci atılımın bu tarihi kulvar üzerinden gerçekleşeceğini gösteriyor.

Tehdidin Kaynağı

Cumhuriyet, kuruluşundan bu yana en kritik günlerini yaşıyor. İçte ve dışta emperyalist güçlerin çok yönlü saldırısıyla karşı karşıyayız. Rand Corporation, Center for American Progress raporunda da yazdılar. Bir kenara not ediyoruz. Ülkemize yönelik tehdidin esas kaynağı Amerikan emperyalizmidir. ABD’nin PKK ve FETÖ ile ülkemizin bütünlüğüne yönelik saldırısını, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege denizinden yönelttiği saldırı izlemektedir. Temel gücümüz bir avuç emperyalist işbirlikçisi dışında kalan halkımızdır. Halkımızın baş düşmanı Amerikan emperyalizmidir. Hedefimiz; irade birliği yaratan, devrime sarılan, emperyalizmi kovacak, feodalizmi tasfiye edecek ve Ulusal Demokratik Devrim’in tamamlanmasına önderlik edecek devrimci bir hareketi yaratmaktır.

Halkımıza Güveniyoruz

Korona salgınıyla birlikte Türkiye dahil ulus devletlerin önemi bir kez daha anlaşıldı. Cesur politikalar üretilerek halkımızın güvenini kazanacağız. Yeni bir ruh gerekiyor. İnsanlar böyle dönemlerde değişim ve dönüşüme çok daha açıktır. Ekonomide, eğitim ve sağlıkta, bilim ve teknolojide insan odaklı politikaların uygulanması kaçınılmaz oldu.

Tarım ve Gıda Stratejik Sektör

Korona salgınıyla birlikte tarım ve gıda stratejik bir sektör konumuna geldi. Tarımı yeniden destekleme kapsamına alacağız. Planlama yapacağız ve kamucu politikalarla piyasaya yön vereceğiz. Ekilmedik bir karış toprak bırakmayacağız. Yeterince üretilen tarım ürünlerini dışarıdan almayacağız. Çiftçimize ‘üret arkadaş’ diyeceğiz. Üretileni değer fiyatından alacağız.

Öncüler Göreve

İktidar ve muhalefet partilerini emperyalist tehdide karşı uyarıyoruz. Türkiye’nin sorunları Atlantik sisteminin içinde kalınarak değil dışına çıkılarak çözülür. Emek ve vatan düşmanı Amerikancı cepheye karşı içte Türkiye Cephesi’ni kuralım. Dışta ise; Avrasya Cephesi’yle buluşulması yaşamsal bir zorunluluktur. Karanlık gidişin engellenmesi için; bütün öncü şahsiyetleri güçlü bir birliktelik oluşturarak, yükselmekte olan bağımsızlık mücadelesine önderlik etmeye çağırıyoruz.

Etiketler: # #