VATAN PARTİSİ VERYANSIN VE 3. YOL

VATAN PARTİSİ VERYANSIN VE 3. YOL

VATAN PARTİSİ VERYANSIN VE 3. YOL

‘İnsan Bu’ sitesinde Kaan Arslanoğlu “ Konumuz bu son tartışmada yakın olduğum iki çevreden Vatan Partisi mi haklı… Veryansın tv.. Nihat Genç mi? Bir de bu muhalefet iktidar denkleminde bir kez daha siyasi çözüm ne olabilir?” diye soruyor.

3. yol için çözüm önerileri konusunda ise özet olarak şunları söylüyor:

Birincisi; HDP’ciliğe hoşgörülü davranılmaması,

İkincisi; Ne iktidar ne de muhalefet tarafında yer alınmaması

Üçüncüsü; Doğru bildiğimizin ortaya konulması.

Bütün bunların toplamı olarak da ideolojik olarak bağımsız bir dik duruş sergilenmesi.

‘İnsan Bu sitesi’, VP’si ve Veryansın’ı bu ilkelere en yakın en tutarlı duran örgütler olarak görüyor. Buna karşın birinin AKP iktidarını, diğerinin de muhalefeti desteklediğini belirtiyor ve bu nedenle bu iki örgütün de 3. Yolu yaratamayacağının altını çiziyor.

Bunların dışındaki tüm örgütleri ise, Batıcı ve emperyalizme  hizmet etmekle eleştiriyor.

          Pusulayı Bırakmışlar Yıldızlara Bakıyorlar

 ‘İnsan Bu’ sitesinin eleştirilerini genel olarak doğru bulmakla birlikte, eksik bulduğumuz yönü ise sosyalizmle ilgilidir. Bahsettiği ilkelerin arkasında ancak sosyalistlerin de içinde olduğu bir yapıyla durulabilir.

Birincisi; kötünün iyisi olarak gördüğü iki örgüt de sosyalist değil. Sosyalizme mesafeliler. Yapıları gereği olaylara emek eksenli bakamıyorlar. Bu nedenle sağlam bir ideolojik hattan da yoksunlar.

Ormanda yolunuzu kaybettiğinizde elinizdeki pusulaya mı bakarsınız, yıldızlara mı? Elbette pusulaya. İşte o pusula bilimsel sosyalizmdir. Bu örgütler ise, ellerindeki pusulayı bırakmışlar yıldızlara bakıyorlar.

          Sosyalizmin Kitabında Yazmaz

Bakmayın siz bunların keskin sosyalist görünmelerine. Birbirlerinden yok farkları. Genel olarak sol olmayan solumsuların pratikleri ortada. ABD’nin kara gücüm dediği  PKK’nin kuyruğuna takılmak. Sendika, oda  ve derneklerde bunlarla  birlikte hareket etmek.

Sol adına Atlantik sisteminin koordinatörü işlevini yürüten AKP iktidarını kayıtsız şartsız desteklemek.

Küresel sistemin savunucusu Çin’i sosyalist bir ülke olarak değerlendirmek.

Yine Atlantik sisteminin projesi olan PKK ve FETÖ’nün de içinde olduğu muhalefeti desteklemek.

Ölüm orucu eylemini planlayanları, HDP kontenjanıyla meclise girenleri, ‘Komünist başkan’ı sahaya sürenleri alkışlamak.

PKK ile bir üst örgütlenmede birleşip sözde halk savaşı yürütmek. Arkadaş uyan artık. Bunlar mı solcu?

Görüldüğü gibi; hem muhalefeti hem de iktidarı destekleyenlerin pratikleri değerlendirildiğinde aralarında büyük bir fark yok. Çünkü; hem iktidar hem de muhalefet ABD’ ni stratejik müttefik olarak görüyor.

Bu yapılanların hiçbiri de sosyalizmin kitabında yazmaz. Oysa; bu konularda olaylara doğru yaklaşım sosyalist bakış açısıyla mümkündür.

          3. Yol  Ve  Görevlerimiz

‘İnsan Bu’ karamsar olmakla birlikte ısrarla  3. Yol’un yaratılmasına vurgu yapıyor. Anlamlıdır ve önemsiyoruz. Mevcut durumda ise, ortada bu oluşumu yaratmaya hazır bir örgüt yapısı bulunmuyor. O halde bunu nasıl başaracağız? Türkiye Gerçeği olarak; ‘İnsan Bu’nun belirlediği 3. Yol ilkelerini doğru buluyor ve destekliyoruz. İlk yapılan İnciraltı toplantısında bu ilkeler tartışılmış, benimsenmiş ve bu doğrultuda toplantılara aralıksız devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Sosyalistleri ve ulusalcıları anti-emperyalist cephede birleştirme hedefine kilitlenmiş bulunuyoruz. Üç aşamalı bir görevle karşı karşıyayız.

Birincisi: Sosyalist ve ulusalcı şahsiyetlerden oluşan merkezi bir önderlik yaratmak.

İkincisi; öncelikle büyük merkezler olmak üzere uygun il ve ilçelerde şubeler oluşturmak.

Üçüncüsü; Merkezi bir kurultayla güçlü bir merkez oluşturmak.

Hedefimiz; irade birliği yaratan, devrime sarılan, emperyalizmi kovacak, feodalizmi tasfiye edecek ve Ulusal Demokratik Devrim’in tamamlanmasına önderlik edecek devrimci bir hareketi yaratmaktır.

                                                                      Türkiye Gerçeği

Etiketler: # # # #