Tarım ve Köylü Nasıl Kurtulur?

Tarım ve Köylü Nasıl Kurtulur?

Türkiye’nin dört bir yanından gelen çiftçiler, Ziraat Odaları Birliği’nin Ankara’da düzenlediği mitingde buluştular. Bu vesileyle mitingi düzenleyen birlik başkanı sayın Şemsi Bayraktar’a ve yöneticilere başarılar diliyor, görüş ve önerilerimi bir kez daha tüm çiftçilerimizin değerlendirmesine sunuyorum.

Atatürk’ün Tarım Politikası

Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak, bağımsızlığı koruyabilmek için tarıma büyük önem verilmiş ve desteklenmiştir. Buğday, pancar ve pamuk gibi temel stratejik ürünler ülke içinde üretilmiş, yurdun birçok bölgesinde bu ürünleri işleyen fabrikalar açılmış, akabinde et balık kurumları, Ziraî Kredi kooperatifleri ve devlet Çiftlikleri kurulmuştur. Köylüden alınan vergiler de kaldırılmıştır.

Tüketen Konumuna Geldik

Ne var ki, 1940’lardan sonra gelen iktidarlar bağımsız tarım politikalarını terk ettiler. Tarımda kendi kendine yeten ülkemiz, dışarıya avuç açar duruma getirildi. Bugün Cumhuriyet’e ve önderlerine saldıranlar, irili ufaklı bütün şehirlerimizi yabancı mağazaların istilâsına açtılar. Türkiye tarımının belkemiğini oluşturan küçük çiftçilere yapılan desteklemeleri kaldırdılar. Ülkeyi tohum, ilâç, gübre ve damızlık gibi temel tarım girdilerinde kapitalist tarım tekellerinin pazarı haline getirdiler. Sonuç olarak, tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesiyle üretici köylü sahipsiz kaldı. Meydan Cargill gibi yabancı şirketlere kaldı. Çiftçi tarlasından uzaklaştırıldı. Kentlere olan göç hızlandı. Üreten Türkiye’nin yerini tüketen Türkiye aldı. Dışa bağımlı tarım politikası sonucunda kırsal kesimde yaşayan her 100 kişiden 40’ı yoksulluğun pençesine itildi.

Topraklar İpotek Ediliyor!

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri işlevsiz hale getirildi. Çiftçi, yabancı bankalara yönlendirildi. Tarım toprakları başta Trakya olmak üzere yurdun dört bir yanında yabancı bankalarca ipotek ediliyor. Yabancılara tarım topraklarının satışı bütün hızıyla devam ediyor.

Çözüm

 • Köklü bir toprak devrimiyle Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulanan bağımsız tarım politikaları temel alınacak ve yeniden hayata geçirilecek.
 • Hazine toprakları ve mayından temizlenmiş araziler topraksız ve yoksul köylülere bedelsiz olarak dağıtılacak. 2B alanları orman köylüsüne tahsis edilecek. Yabancılara toprak satışı yasaklanacak.
 • Çiftçi borçları silinecek, ipotekler kaldırılacak.
 • Yeteri kadar üretilen tarım ürünleri dışarıdan alınmayacak.
 • Tarımda gübre, tohum, mazot, damızlık, tarım aletleri ve diğer bütün alanlarda her türlü bağımlılığa son verilecek, çiftçi yeniden destekleme kapsamına alınacak.
 • Tarım işletmeleri verimlik esasına göre yeniden yapılandırılacak, bu amaçla kooperatifçilik desteklenecek, ortak teknoloji kullanımı ve üretimin gelişmesi sağlanacak.
 • Tarım işçilerinin sosyal güvenlik, sendika ve bütün demokratik hakları sağlanacak.
 • Köy enstitüleri deneyi günümüz koşulları dikkate alınarak yeniden hayata geçirilecek. Eğitim; Amerikan emperyalizminin bölücü ve gerici saldırılarına karşı tarım üretimini arttırmaya, mücadele ve örgütlenme azmini yükseltmeye hizmet edecek.
 • Üstün konumda olduğumuz fındık, üzüm, incir ve kayısı borsaları dış ülkelerde değil, Türkiye’de kurulacak.
 • Tarım alanları ve ürünleri yabancı sermayenin genetik kirlenmesinden kurtarılacak.
 • Başta ormanlar ve sularımız olmak üzere, doğal kaynaklarımız sıkı şekilde korumaya alınacak.
 • Şeker, tütün ve tohumculuk yasaları üreticilerin ve tüketicilerin lehine yeniden düzenlenecek.

İsmail DURNA – Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı

Etiketler: # # #