Etiket: Sosyalizm

Devrimci Parti ve Din

Son günlerde ortaya çıkan önemli tartışmalardan bir tanesi, devrimci bir partinin önderliğinin dini ideolojiye mensup olup olamayacağı şeklinde kendini göstermektedir. Öncelikle somut bir gerçeği saptayalım. Tekelci kapitalizmin bir enstrümanı konumundaki AKP gericiliği, siyasal konumunu pekiştirmek ve toplumu hedefleri doğrultusunda dönüştürmek üzere üstyapı olarak bilinen fikir, kültür, sanat, estetik gibi alanlarda saldırısını ağırlaştırıyor. Eğitim müfredatları hızla […]

Continue Reading

Küba’da Anayasa Değişikliği ve Gerçekler

Küba’nın parlamentoda kabul edilen yeni anayasası 13 Ağustos ile 15 Kasım tarihleri arasında halk oylamasına sunulacak. Yeni anayasada ‘komünizm’ sözcüğü çıkarılıyor. Bu adım, sosyalistler arasında ister istemez yeni bir tartışma başlattı. Oysa; benzer tartışma daha yoğun olarak yaşanmıştı. Tartışmanın konusu ise, sosyalist bir ülkenin tekrar kapitalizme dönüp dönmeyeceği ile ilgiliydi. Gelinen süreçte Rusya ve Çin […]

Continue Reading

24 Haziran Seçim Darbesi ve Acil Görevler

Türkiye İşçi Köylü Partisi olarak emekçi halkımızı ve devrimci öncüleri 19 Nisan 2018’den bu yana düzenli olarak apar topar alınan bir kararla yürürlüğe konan 24 Haziran gerici seçim darbesine yönelik uyarmaya çalıştık. Halkımıza olan devrimci sorumluluk ve gerçeğe bağlılığımızdan ötürü bu seçimlerin niteliğini ve neye hizmet ettiğini detaylı olarak kamuoyuna duyurduk. ★ 19 Nisan 2018 […]

Continue Reading

1 Mayıs Etkinlik Açıklaması

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, bu sene her zamankinden çok daha önemli, çok daha anlamlı. Türkiye ve bölgemiz açısından kritik önemde ve büyük hesaplaşmaların yaşanacağı bir evrede bu yıl 1 Mayıs’ı kutluyoruz. Başını ABD emperyalistlerinin çektiği saldırgan NATO bloğunun bölgemizdeki işgal ve katliam politikalarını hızlandırdığı, işbirlikçi-gerici AKP hükümeti ve Tayyip […]

Continue Reading

Baskın Seçime Yanıtımız

Türkiye emperyalizme bağlı işbirlikçi AKP ve Tayyip Erdoğan kliği tarafından yangından mal kaçırırcasına apar topar erken seçime götürülüyor. Henüz düne kadar seçim için 2019’dan bahsedenler, Devlet Bahçeli’nin Ağustos ayı çıkışının hemen ardından seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı. Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetindeki rolünü, hangi odaklar için hangi görevleri yerine getirdiğini geçtiğimiz 20 yıllık süreçte herkes […]

Continue Reading

Yeni Bir Dünya Kuruluyor!

Emperyalist soygun ve zorbalık saltanatları bir bir yıkılıyor. Yeni bir dünya kuruluyor! Avrasya ülkeleri, ekonomik ve askeri işbirliğini güçlendirmeye devam ediyorlar. Suriye, sürdürmekte olduğu Kurtuluş Savaşı’yla topraklarını adım adım düşmandan temizliyor. Dünyanın bütün sosyalist partileri ezilen ülkelerin milli mücadelelerini kayıtsız şartsız destekliyorlar. Küba, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Vietnam sosyalizmin inşasını sürdürmeye devam ediyorlar. Latin […]

Continue Reading