Etiket: Marksizm-Leninizm

Devrimci Demokratik Bir Kongre Örneği

Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin 10 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Birinci Olağanüstü Kongresi pek çok yönden önemli bir kolektif çalışma olarak tarihe not olarak düştü. Yaklaşık bir gün boyunca süren ve ideolojik-siyasi ve örgütsel  gündemlerin yoğunluklu olarak analiz edildiği kongrede öne çıkan başlıklar şu şekilde: Devrim İçin Devrimci Örgütlenme Demokratik halk devrimini hazırlayacak emekçi kadroların […]

Continue Reading

Kendiliğinden Felsefe ve Bilimsel Sosyalizm

İtalyan Marksist düşünce ve eylem adamı Antonio Gramsci, Marksizmden -kendi kavramlaştırması ile “praksis felsefesi”- bahsederken şunları söyler: “Marksizm, “basitleri” kendi ilkel ortakduyu felsefeleri içinde tutma ereğini değil, ama tersine, daha yüksek bir yaşam görüşüne götürme ereğini güder. Aydınlarla “basitler” arasındaki ilişki, bilimsel etkinliği sınırlandırmak ve yığınların aşağı düzeyinde bir birlik kurmak için değil, ama kimi […]

Continue Reading

Mao Zedung – 毛泽东 – 123 Yaşında!

Yalnızca Çin Halk Cumhuriyeti’nin değil, dünya proletaryasının, ezilen ulusların ve baskı, sömürü, ayrımcılığın her türüne karşı mücadele eden dünya halklarının devrimci önderi Mao Zedung 123 yaşında! 26 Aralık 1893’te Shaoshan – Hunan’da dünyaya gelen ve Çin Komünist Partisi kurucu kadrosunda yer alan Mao, Çin’in 1840’lardan başlayan demokratik devrimci mirasını özümsemiş, emperyalizm çağında yoksul ve geri […]

Continue Reading