Etiket: Maoizm

Çin Deneyini Tartışmanın Önemi – 4

Çin’de iktidarda etkin olan sınıf hangisidir? İddia edildiği gibi iktidarda emekçi sınıflar varsa bu eylemler de neyin nesi? On binlerle ifade edilen ve artarak devam eden bu eylemler ne anlama geliyor? Mao Zedung’un önderlik ettiği sosyalist devrimin yok sayılması, uyumsuz bir sapma olarak görülmesi, Mao Zedung döneminde devletin karşıladığı kamu hizmetlerinde ve sosyal güvencelerde ciddi […]

Continue Reading

Çin Deneyini Tartışmanın Önemi – 3

Çin işçi ve köylüleri dünyada eşi benzeri olmayan bir direnme ve ayaklanma geleneğine sahiptir. Özellikle Büyük Proleter Kültür Devrimi döneminde kitlesel gösterilere katılan işçiler haklarını arama ve sahip çıkma konusunda zengin deneyimi bulunur. Eylemlere Yol Açan Olgular Devletin yabancı sermaye ile kurduğu tezgâh ucuz işgücünü, emeğin kötüye kullanılmasını ve genel olarak da emek sömürüsünü esas […]

Continue Reading

Çin Deneyini Tartışmanın Önemi – 2

1917 Ekim Devrimi dünyanın çehresini değiştirmiş; ayaklanan Rus proletaryası, çarlığı devirmiş; Bolşevik Partisi ve Lenin’in önderliğinde proletarya diktatörlüğünü kurmuş, insanlık tarihinde proletarya devrimleri ve milli kurtuluş savaşları çağını açmıştı.   Stalin’in ölümünden sonra, Kruşçev – Brejnev revizyonist kliği iktidarı gasp ettiler. Yeniden burjuva diktatörlüğünü kurdular. Revizyonist kliğin ilk yaptığı iş, parti içinde ideolojik alanda karşı […]

Continue Reading

Çin Deneyini Tartışmanın Önemi – 1

Geçtiğimiz Ekim ayında dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti’ni ve ÇKP’nin kongresini merakla izledik. Ekim Devrimi’nden sonra dünyaya damgasını vuran Çin Devrimi bugün nasıl bir süreçten geçiyor? Saflaşmalar ne durumda? İki çizgi mücadelesi nasıl bir seyir izliyor? İşçiler köylüler bu işin neresinde? Bütün bunları bilimsel sosyalist açıdan değerlendireceğiz. Bu tartışma Türkiye Devrimi’nin teori […]

Continue Reading

Marksizm-Leninizm-Maoizm’i Savunmak!

18 Ekim 2017’de başlayan Çin Komünist Partisi’nin 19. Ulusal Kongresi tamamlandı. Kongre’de, partiyi önümüzdeki 5 yıl boyunca yönetecek lider kadro seçildi. Yeni dönemde “Çin’e özgü sosyalizm modelinin inşası” bir kez daha gündeme geldi.  Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in konuşması sırasında açıkladığı ideolojik doktrin, parti anayasasına eklendi. Bu ayrıcalık daha önce yalnızca ülkenin kurucu lideri Mao […]

Continue Reading