Etiket: HDP

Saflar Belirginleşirken

Bugün gericiliğin ve faşizmin kaynağı, dünya halklarının baş düşmanı, başını Trump/Pence gerici kliğinin çektiği, tekelci kapitalist şirketlerin savaş aygıtı Amerikan emperyalizmidir. Devrimci pratikte safları belirleyecek temel faktör budur. Özetle solculuğun kıstası; öncelikle Amerikan emperyalizmine, tekelci kapitalistlerin savaş ve sömürü aygıtı olan bu kurdurgan güce karşı olmaktır. Amerikan emperyalizmiyle işbirliği yapan ister iktidardaki AKP gericiliği olsun, […]

Continue Reading