Etiket: Antonio Gramsci

Kendiliğinden Felsefe ve Bilimsel Sosyalizm

İtalyan Marksist düşünce ve eylem adamı Antonio Gramsci, Marksizmden -kendi kavramlaştırması ile “praksis felsefesi”- bahsederken şunları söyler: “Marksizm, “basitleri” kendi ilkel ortakduyu felsefeleri içinde tutma ereğini değil, ama tersine, daha yüksek bir yaşam görüşüne götürme ereğini güder. Aydınlarla “basitler” arasındaki ilişki, bilimsel etkinliği sınırlandırmak ve yığınların aşağı düzeyinde bir birlik kurmak için değil, ama kimi […]

Continue Reading