Saflar Belirginleşirken

Saflar Belirginleşirken

Bugün gericiliğin ve faşizmin kaynağı, dünya halklarının baş düşmanı, başını Trump/Pence gerici kliğinin çektiği, tekelci kapitalist şirketlerin savaş aygıtı Amerikan emperyalizmidir. Devrimci pratikte safları belirleyecek temel faktör budur. Özetle solculuğun kıstası; öncelikle Amerikan emperyalizmine, tekelci kapitalistlerin savaş ve sömürü aygıtı olan bu kurdurgan güce karşı olmaktır. Amerikan emperyalizmiyle işbirliği yapan ister iktidardaki AKP gericiliği olsun, ister kendi çıkarları amacıyla bu aygıtın enstrümanları olarak görev üstlenen Gülen cemaati organizasyonu, IŞİD veya burjuva Kürt milliyetçiliğinin aygıtları olsun, bu yapılar niyetlerden, söylemlerden, biçimlerden bağımsız şekilde pratiklerine ve organik bağlarına bakıldığında özünde en gerici ve sağcı örgütler olarak belirmektedir.

Buna karşılık konumu ve iç çelişkileri her ne olursa olsun, Amerikan emperyalizmine karşı vatanını kararlılıkla savunan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Venezuela, Suriye halkları ve yönetimleri tarihsel açıdan ilericiliği temsil etmektediler ve sol dinamikler içinde yer almaktadırlar.

HDP’den Aday Olanlar

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde silahlandırdığı ve sistematik şekilde desteklediği örgütleri ve kurduğu askeri üsleri destekleyeceksin,

ABD’nin güdümündeki Barzani ile Irak’ın, PKK (PYD) ile Suriye’nin bölünmesini destekleyeceksin, bu bölünmeyi tekelci kapitalizme karşı en ufak bir mücadele yürütmeden dar burjuva milliyetçi perspektiften gerçekleştireceksin sonra da sosyalistçilik oynayacaksın…

Dünya halklarının kanı, teri ve gözyaşı ile birikimini sağlayan ABD parası ve silahı ile dünyada özgürlüğüne kavuşmuş tek bir halk gösteremezsiniz!

Sosyalizmi burjuva Kürt milliyetçiliğine indirgeyenler, Türk hakim sınıflarının şovenizmine ve ayrımcılığına tepki göstereceğim diye başka bir gericiliğin kuyruğuna takılanlar, HDP üzerinden emperyalist projelerin içinde rol üslenenler, bataklık içindesiniz! Bu bataklıkta çırpındıkça batıyorsunuz!

Niyetler, Biçimler ve Öz

Hiçbir meşruluğu olmayan ve krize giren sistemin yeniden üretilmesinden başka bir anlam ifade etmeyen 24 Haziran seçimleri, sosyalist saflarda kimin ne durumda olduğunu göstermesi açısından adeta turnusol kağıdı oldu. Bazı sıkı solcu(!) organizasyonlar bilindiği gibi önce seçimleri protesto kararı aldı, bir kısmı da sessizce izledi. Çok değil, henüz mürekkepleri soğumadan, birkaç gün içerisinde bu kez  soluğu burjuva Kürt milliyetçiliğinin listelerinde aldılar. Boykottan hakim sınıfların seçim mekanizması güzellemelerine… Muazzam!

Siz kimi kandırıyorsunuz? Tekelci kapitalistlerin silahlarıyla bölgede ezilen Kürt halkına özgürlük mü geleceğini sanıyorsunuz? Ne geleceğini halkların devrimci mücadele tarihi açık şekilde göstermektedir.  Hiç bitmeyecek sömürü, savaş, kan ve gözyaşından başka gelecek bir şey bulunmamaktadır.

Sosyalistlikten, stratejilerden, taktiklerden bahsediyorsunuz… Siz nasıl bir sosyalistsiniz? Bugün dünyanın her yanında bilimsel sosyalistler ABD emperyalizminin başını çektiği NATO bloğuna karşı kahramanca direnen Suriye’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekliyor. Sizler ise, belki bilerek belki bilmeyerek veya bilimsel analizden kopuk alışkanlıklar temelinde ABD ve piyonları tarafından Suriye’yi bölen oluşumları destekliyorsunuz. Bu nasıl solculuk?

Bir Kez Daha Uyarıyoruz!

Amerikan emperyalizminin kışkırttığı Kürt-Türk savaşına, her iki milliyetten emekçi halklarımızın birbirine kırdırılmasına alet olmayın! Amerikan emperyalizmi, kontrolündeki hükümetler ve organizasyonlar gittikleri her yere sadece yıkım, zulüm ve sömürü getirir. Amerikan emperyalizmi ve piyonları halkların baş katilidir. Kürt, Türk, Arap, Fars halkları kardeş, Amerikan emperyalizmi kalleştir!

Anlık faydayı ve çıkarı gözeterek, sistemin aygıtları içinde mevzilenmekten vazgeçin!

Türkiye İşçi Köylü Partisi, yeni ve sosyalist bir toplumun kurulması için, başta ABD emperyalizmi ve NATO bloğu olmak üzere tekelci kapitalizmin her tür aktörüne karşı emekçi halkı birleştirmek için, demokratik halk devrimi için çabalıyor!

Gözlerinizdeki bantları kaldırın, değişime kendinizden başlayın!

Bilimsel sosyalizmin kalesi olan, tekelci kapitalizmin doğasından kaynaklı her tür ayrımcılığa, gericiliğe ve sömürüye karşı mücadelesini cesaretle sürdüren, ezilen halkların ve emekçilerin iktidar olacağı günlerin stratejisini oluşturan TİKP saflarına katılın!

İsmail Durna – Türkiye İşçi Köylü Partisi Başkanı

Etiketler: # # #