ÖRGÜTLENME ÇAĞRISI

Değerli Arkadaş,
ABD’nin 12 Eylül 1980 darbesiyle başlattığı karşı devrimci sürecin sonuna gelinmiştir. Türkiye gelip geçici olmayan, Cumhuriyet tarihinin en ağır siyasi ve ekonomik kriziyle karşı karşıyadır. Bütün olgular bu sistemin çökmekte olduğunu gösteriyor.
Cumhuriyetçiler devletin bütün kurumlarından dışlanmış, parlamenter sistem kaldırılmış, Ortaçağ kurum ve ilişkileri yeniden hortlatılmış, ülke dış borç kıskacına sokulmuş, tarım çökertilmiş, ekonomi iflas etmiş “Yeni Osmanlıcı” Gladyo-Tarikat sistemine geçilmesi için düğmeye basılmıştır.

Değerli Arkadaş,
İnsanlık emperyalist-kapitalist sistemle cephe cepheye gelmiştir. Nükleer silahlarıyla, terör örgütleriyle, silah tekelleriyle dünyayı kana bulamaya devam eden ABD emperyalizminin yıkılması kaçınılmazdır.
Kapitalist sistemin tek alternatifi yaşamın merkezine insanı koyan, yaşamın tüm alanlarında piyasa sisteminin her türlü sömürü ilişkilerine son vererek toplumsal ekonomik sistemi hayata geçirecek olan sosyalizmdir.
Dünya halkları sömürü ve baskıdan kurtulmak, savaşlara son vermek ve doğanın daha fazla tahribatını önlemek için emperyalizmi yenerek sosyalist uygarlığa geçmek zorundadır.

Değerli Arkadaş,
Türkiye 150 yıllık Demokratik Devrim birikimine sahip. Bu süreç içinde gerçekleşen bütün karşı devrimlere devrimci dinamiklerin mutlaka bir cevabı olmuştur. Her karşı devrim Türk Devrimi’nin bir atılımıyla karşılaşmıştır. Her saldırı yeni bir devrimci dalga başlatmıştır.
1876 Anayasa hareketi, 1908 Jön Türk devrimi, Birinci Dünya Savaşı’nda Batılı Emperyalistlere karşı verilen mücadeleler ve Milli Kurtuluş Savaşı, 1960 Devrimi, 68 Hareketi, Cumhuriyet mitingleri ve Gezi eylemleri karşı devrimlere verilen cevaplardır. Gelişmeler yeni devrimci atılımların bu tarihi birikimler üzerinden gerçekleşeceğini gösteriyor.

Değerli Arkadaş,
Karşı devrimin uzun süre bu topraklarda tutunması mümkün değildir. Amerikan emperyalizminin ve işbirlikçilerinin saldırılarına karşı sistemin dışına çıkarak, karşı-devrimin karşısına dikilerek halkımıza önderlik edeceğiz. Türkiye, emperyalizme her türlü bağımlılık ilişkilerine son verecek ve ABD denetiminden çıkacaktır.
Türkiye köklü çözümlere gebedir. Halkımız yeni bir sömürgeleştirme saldırısına boyun eğmez. Atlantik sisteminin yerini yeni bir Emekçi Cumhuriyeti’nin alması kaçınılmazdır. Çözüm yolunu, Türkiye halkına döne döne anlatmak göreviyle karşı karşıyayız. Sizleri TİKP saflarında örgütlü mücadelede yer almaya davet ediyoruz.

TİKP Genel Başkanı İsmail DURNA