Neo-Liberal Sistemin İflası

Neo-Liberal Sistemin İflası

Neo-liberal politikalar 12 Eylül 1980 darbesiyle uygulamaya konulmuştu. Aralıksız 38 yıldır bütün iktidarlar tarafından sürdürüldü. Son 16 yıldır gerici AKP iktidarının sürdürdüğü bu politikaların artık sonuna gelindi. Deniz bitti. Üretmeden tüketmek mümkün değil.

PARLAMENTO İŞLEVİNİ YİTİRDİ!

Geçtiğimiz yüzyılın başında dünyada olduğu gibi ülkemizde de Cumhuriyet devrimiyle atılım gösteren burjuva demokrasisi sonunda barutunu tamamen tüketti ve tekelci kapitalizmin mevcut yeni aşaması ile birlikte artık rafa kaldırıldı. Mevcut seçim sistemi emekçilerin iktidar olacağı yeni bir toplumun önündeki ayakbağına dönüştü. TBMM işlevsizleştirildi. Tayyip Erdoğan ve kliğinin dikta aracından öte bir anlamı kalmadı. Ağırlaşan temel sorunların sandıkla çözümü geride kaldı.

ÇÖKEN SİSTEME ALET OLMA!

Yaşanan derin ekonomik ve siyasal krizin çözümünü göstermelik seçimlerde aramak halkı doğrudan aldatmaktır. Hele bunu “sistem dışılık” adı altında sürdürmek düpedüz emekçileri kandırmaktır. ABD emperyalizminin Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya ve Suriye işgalleri eski tarz burjuva demokrasisinin tarih sahnesine gömüldüğü kritik aşamalardır. ABD, Rusya ve Çin gibi büyük kapitalist devletler arasındaki hegemonya mücadelesinin en sonunda savaşla çözülmesi kaçınılmazdır. Kilit konumuyla Ortadoğu ve Türkiye bu saldırının merkezindedir.

Emperyalizmin Türkiye’yi içten ve dıştan kuşatma planlarını açığa çıkaralım.

Neo-liberalizmin kültürel ve ekonomik hegemonyasının aracı olan sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, tarikatlar, mezhepler, cemaatlarin özgürlük alanlarını genişleteceği masalına karnımız tok.

Türkiye’nin gerçek Marksist-Leninistleri, demokratik devrimci güçler ve ezilen işçi ve köylü kitleler çürüyen komprador devlet aygıtını meşrulaştırmaya çalışan revizyonist ve gerici partiler kadar Kürt milliyetçiliği üzerinden emperyalist burjuvazinin dehlizlerine emekçi halkı çağıranları da yakından tanıyor.

ACİL ÇÖZÜM!

Revizyonizme ve emperyalizmin yedek gücüne çağrı yapan sosyal demokratlara ve sahte sosyalistlere mecbur değilsin!

Her milliyetten işçi ve köylü emekçi halkımızı, devrimci aydınlarımızı, gençlerimizi, doğru, bilimsel ve tutarlı bir devrimci çizgi izlemek isteyen ülkemizin tüm gerçek Marksist-Leninistleri’ni Türkiye İşçi Köylü Partisi’ne katılmaya davet ediyoruz.

Temel gücümüz ve dayanağımız olan işçi ve köy emekçilerine güveniyoruz.

Türkiye İşçi Köylü Partisi iktidarında emperyalist kuşatmayı püskürteceğiz ve tekelci kapitalistlerin memurlarının yerine emekçi halkın demokratik devrimci iktidarını kuracağız. Hiçbir güç bu doğrultuya engel olamaz.

Her tür emperyalist organizasyondan Türkiye’yi hızla çıkartacağız. İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere emperyalist üslere el konulacak. Dış borçları tasfiye edilecek, yer altı ve yer üstü kaynaklarımız emperyalist tekellerden kurtarılacak, bağlantısız, kendi gücüne yeten, devrimci bir Türkiye’yi hızla inşa edeceğiz.

İsmail Durna
Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı

Etiketler: # # #