Ne ABD Ne AKP! Yaşasın Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye!

Ne ABD Ne AKP! Yaşasın Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye!

Türkiye bir kez daha ABD emperyalizmi tarafından kuşatma altına alınmak isteniyor. Bu kez aktör uzunca bir süredir denetimde tutulan Reza Zarrab isimli bir enstrüman. Bu enstrümanın çok yönlü bir kimliği ve işlevselliği bulunuyor. Zarrab gibiler emperyalizme bağımlı ülkelerde iktidar mekanizmalarının içine yerleştirilir. Dışa bağımlı bu işbirlikçi iktidar yapılarının Zarrab gibilere kirli işlerini sürdürebilmeleri için ihtiyacı bulunur. Ülkemizde de yaşanan durum budur!

ABD emperyalizminin ve denetimindeki sermaye gruplarının iktidara taşıdığı, beslediği ve geliştirdiği AKP iktidarı şimdi kendisini taşıyan araçlar tarafından boğazına kement geçirilmiş durumdadır. Bu kementi ABD emperyalizmi ve Atlantik sistemi tutmaktadır. Konu İran ile ticaretin sürdürülmesi veya ambargo delme meselesi değildir.

Takke Düşmüş, Kel Görünmüştür!

Türkiye, ABD ve AB emperyalizminin ekonomik, sosyal ve politik hegemonyasını kabul etmeden kendi ulusal çıkarları ve bağımsızlığı doğrultusunda politikalar geliştirmek durumundadır. Bu durum bugün nasıl yakıcı bir zorunluluk ise, geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacaktır! AKP iktidarı ülkemizin tam bağımsızlığını ve ulusal çıkarları hiçe sayan, kaderini emperyalizme bağlamış gizli örgütlerin uzantısı konumundaki kişilerle sürdürdüğü ortaklıkların kaçınılmaz sonuçlarını yaşamaktadır. Takke düşmüş, kel görünmüştür!

Türkiye’nin yönetimi yolsuzluklara, rüşvetlere, off shore hesaplarıyla vergi kaçıranlara teslim edilmiştir. AKP iktidarının ve Tayyip Erdoğan şahsiyeti etrafında örgütlenmiş dar bir kliğin mevkilerini ve maddi çıkarlarını düşünen dar ufku Türkiye’yi uçuruma sürüklemiş ve geleceğini bir kez daha emperyalistlerin belirleyeceği bir konuma getirmiştir. ABD emperyalizmine karşı tam bağımsızlığı savunmak, ABD emperyalizminin ülkemizi uçurumlara götüren başta AKP iktidarı olmak üzere her tür enstrümanına karşı kararlılıkla mücadele etmek günün görevidir.

AKP iktidarını ABD emperyalizmi değil, Türkiye’nin emekçi kitleleri, gençleri, aydınları ve tam bağımsızlıktan yana tüm ulusal güçleri tarih sahnesinden silecektir. Bir AKP’nin yerine yeni bir AKP yerleştirilmesine izin vermeyeceğiz!

Anti-emperyalist, yurtsever, bağımsızlıktan ve Cumhuriyetten yana bütün güçleri “Ne ABD Ne AKP, Yaşasın Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye!” şiarı etrafında birleşmeye çağırıyoruz.

Türkiye İşçi Köylü Partisi

Etiketler: # # #