Mao Zedung – 毛泽东 – 123 Yaşında!

Mao Zedung – 毛泽东 – 123 Yaşında!

Yalnızca Çin Halk Cumhuriyeti’nin değil, dünya proletaryasının, ezilen ulusların ve baskı, sömürü, ayrımcılığın her türüne karşı mücadele eden dünya halklarının devrimci önderi Mao Zedung 123 yaşında!

26 Aralık 1893’te Shaoshan – Hunan’da dünyaya gelen ve Çin Komünist Partisi kurucu kadrosunda yer alan Mao, Çin’in 1840’lardan başlayan demokratik devrimci mirasını özümsemiş, emperyalizm çağında yoksul ve geri kalmış bir toplumda demokratik devrimin güncel problemlerini başarı ile çözmüş, her evrede öncelikle işçi-köylü ittifakına dayanarak ve sınıfsız bir toplum doğrultusunda hareket ederek devrimci pratik ve teoriyi geliştirmiştir.

Mao’nun her tekil problemde önceliği geniş emekçi kitlelerin çıkarları doğrultusunda belirleyen, komünist partisi içinde kapitalist yolu tutmuş bürokratlar ve mevki sahipleri ile ayrıca dogmatizm, modern revizyonizm, anarşizm gibi işçi sınıfı hareketi içinden çıkmış örgütsel – felsefi sapmalarla kararlılıkla mücadele eden proleter devrimci çizgisi bilimsel sosyalizmin zengin mirası içinde yer almaktadır.

Mao Zedung’un en son ve yarıda kalan devrimi 1966 döneminde başlatılan Büyük Proleter Kültür Devrimi‘dir.

Sosyalist değerlerin, işçi-köylü ittifakının ve sınıfsız toplum perspektifinin terkediliği, tekelci kapitalizmin ve revizyonizmin dünya çapında hegemonyasını kurduğu günümüz koşullarında, Mao Zedung’un devrimci çizgisine sahip çıkmak ve özümsemek her şeyden önce Kültür Devrimi’nin amacını ve hedeflerini doğru olarak anlayabilmek, analiz etmek ve devrimci yönden aşma perspektifi ile kararlılıkla savunabilmekten geçmektedir.

Marksizm-Leninizm-Maoizm emperyalizm, kapitalizm, feodalizm ve modern revizyonizm ile arasına ayrım çizgileri çekerek ezilen halkların ve işçi sınıfının bilimsel teorisi ve eylem kılavuzu olmaya devam edecek!

Etiketler: # # #