KHK Komplosuna Dikkat!

KHK Komplosuna Dikkat!

Kudüs tartışmaları ve Tayyip Erdoğan’ın çıkışları süre dursun, iç siyasette kritik önemde KHK değişiklikleri gündeme geliyor, hızlı oldu bittilerle kararnameler bir gecede değiştiriliyor! Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KHK değişiklikleri OHAL koşullarında teröre karşı mücadele olarak kurgulanmaya çalışılan bir iklimde apar topar çıkartılan pek çok uygulamanın yanı sıra asıl önemli kısımları ile de dikkat çekiyor. Mesela Cumhurbaşkanlığını tam yetkili kılma politikasında önemli bir revizyon kabul edildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek. Amerikan tipi tam yetkili başkanlık uygulaması doğrultusunda, halkımızın %50’den büyük bir kesiminin onay vermediği bir süreç zorla kabul ettirilmeye çalışılıyor.

İşçi Düşmanı Kararnameler

Öte yandan AKP iktidarının işçi sınıfı düşmanı politikaları hız kesmiyor! Zaten bölünmüş durumda olan ve kaderine terkedilen taşeron işçiler, yasa ile sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için şimdi de yazılı veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacağı belirtiliyor. Taşeron işçiler güvenilirliği tartışılan sınav düzenekleri ile sistematik kategorizasyona tabi tutulmaktadır. İşçiler birbirleriyle rekabet koşullarının içine terkedilmektedir. Bu durumu işçilerimiz ve emekçi kitleler kabul etmeyecektir!

Tektipleştirmenin ve ötekileştirmenin burjuva mantığı cezalarda da kendisini gösteriyor! Resmi Gazete’de yer alan 696 sayılı KHK’ya göre, 5275 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun”a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi. Amerikan tipi gri ve badem kurusu renklerden oluşan tulumların tutuklu ve hükümlülere giydirilmesi böylece kabul edildi. Belli ki iktidar mekanizmaları, tekstil sektörünü tulum dikerek canlandırmayı planlıyor. Suçu her ne olursa olsun, hiçbir tutuklunun rızası alınmadan giysisine ve kıyafet seçimine karışılmasını doğru bulmuyoruz!

Sivil Milislerin Önü Açılıyor!

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek. Ayrıca resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilişkili veya devamı niteliğindeki uygulamalaraın bastırılması konusunda siviller kararname değişikliği ile ödüllendirilmektedir. Bu ucu açıklık ve keyfilik kabul edilemez!

Bu kararname AKP iktidarının terörle mücadele bahanesini kullanarak sivil milislerini yaratma sürecinin yasayla garanti altına alınması anlamına gelmektedir. Siyasetten bağımsız bir terör yoktur! Terör bazen siyasetlerin uygulanmasının kolaylaştırıcısı da olabilir. Her iktidar kendi kitlesini yaratmaktadır. Sivile verilen yetkiler konusu AKP iktidarının siyasetlerinin kitleler üzerindeki hegemonyası konusundan ayrı değildir.

AKP iktidarının dış siyasetteki boş söylemler ile vatandaşlarımızı oyalayıp gündem değiştirirken, içeride her seferinde emek düşmanı politikalarını derinleştirdiğini görmemiz gerekiyor. Amerikan tipi uygulamalarla emek düşmanı, gerici ve ayrımcı politikalarını sürdüren AKP iktidarına karşı emekçi halkımız ve işçi sınıfımızın önderliğinde kararlılıkla mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

OHAL düzenine, KHK’larla yönetilmeye son! Yaşasın tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye!

TİKP Merkez Komitesi

Etiketler: # # # #