İSMAİL DURNA: EZEN EZİLEN ÜLKELER ARASI ÇELİŞME

İSMAİL DURNA: EZEN EZİLEN ÜLKELER ARASI ÇELİŞME

İSMAİL DURNA: EZEN EZİLEN ÜLKELER ARASI ÇELİŞME

Ezen Ezilen Ülkeler

Emperyalizmin amacı; kendine bağımlı ülkelerde tam hakimiyet kurmaktır. Bu hedefin önünde en büyük engeli oluşturan milli devletler ise, emperyalizmin   etnik ve dini saldırılarına, darbe ve işgallerine hedef oluyorlar.

ABD, AB, Çin, Rusya ve Japonya ezen ülkeler kategorisinde. Bunların dışında kalan Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ise ezilen ülkeler statüsündeler. Mao Zedung; bu çelişmeyi “Devletler bağımsızlık, milletler kurtuluş, halklar devrim istiyor” diyerek ortaya koymuştu. Saflaşmada İran, Venezuela, Türkiye ve Suriye ezilen ülkelerin başını çekiyor.

Salgın Çelişmeyi Derinleştirdi

Salgın sürecinde trilyonlarca doların dünya piyasalarına sürülmesi, ezilen ülkelerin IMF’nin insafına bırakılması, ekonomik paketlerin bir avuç sermaye sahiplerini gözetmesi, İşsizliğin olağanüstü boyutlarda artması, çalışan kesime göz boyama niteliğinde yapılan destek ve yardımlar. Hemen arkasından uygulamaya konulan sert önlemler, mevcut çelişmeyi daha da derinleştirecek olgulardır.

İki Seçenek Bulunuyor

Türkiye’nin de içinde yer aldığı, emperyalizme bağımlı ülkelerin önünde iki seçenek bulunuyor. Ya emperyalizmin izin verdiği ölçüde bağımlılık ilişkilerini sürdürerek milli çıkarlara ihanet etmeye devam edecekler – ki bu çözüm iflâs etmiştir- ya da karşı çıkarak emperyalizmin baskı denetim ve sömürüsünden uzaklaşacaklar. Eğilimin direnme yönünde olacağını söyleyebiliriz. ABD’ye karşı İran’ın meydan okuması, Suriye’nin savaşıyor olması ve Türkiye’nin darbeyi savuşturması ve savunma tedbirlerine yönelmesi bölgenin büyük direnişlere sahne olacağını gösteriyor.

Kıyamet Ortadoğu’da Kopacak

Ezen ezilen çelişmesinin en sıcak yaşandığı bölge Ortadoğu. Irak işgali, Suriye iç savaşı, Libya’nın parçalanması, Lübnan’a yönelik İsrail saldırıları, İran’a ambargo ve tehditler, Türkiye’nin kuşatılması esas kıyametin Ortadoğu’da kopacağını gösteriyor. Burası aynı zamanda ABD ile Rusya arasında cereyan eden, giderek Çin’in de ağırlığını koymaya başladığı büyük güçler arası savaşa sahne oluyor.

Barış Cephesiyle Birleşmek

Ezilen ülkeler, Milli Birleşik Cepheleri’ni Çin ve Rusya’nın başını çektiği Barış Cephesi’yle birleştirmek göreviyle karşı karşıyalar. Aynı zamanda en başta emperyalist saldırılara en kararlı duruş sergileyen sosyalist Küba ve Kuzey Kore ile de birleşmelidirler. Bununla da yetinilmemeli, ABD’nin saldırı savaşlarına karşı çıkan Almanya gibi AB ülkeleriyle de ittifaklar a gidilmelidir.

Etiketler: # # #