İSMAİL DURNA: 19 MAYIS’IN GÖREVİ

İSMAİL DURNA: 19 MAYIS’IN GÖREVİ

İSMAİL DURNA: 19 MAYIS’IN GÖREVİ

Bu 19 Mayıs’ı da, emperyalist tehdit altında kutluyoruz. Salgın nedeniyle sokağa çıkamıyoruz. 23 Nisan’da olduğu gibi evlerimizin balkonlarından hep birlikte İstiklal Marşı’nı söyleyeceğiz.

Genel Durum

Salgın kapitalist-emperyalist sistemin krizini daha da derinleştirdi.

Küresel balon patladı. Borsalar çöküyor. Dünya ticarî sistemi sarsılıyor. Ekonomiler iflâsa gidiyor. Gıdaya ulaşmak giderek zorlaşacak. Yeni kemer sıkma ve ek vergi politikaları gündeme gelecek. Emperyalizme bağımlı ülkelerde yoksulluk ve açlıklar baş gösterecek. İşsizlik görülmemiş boyutlara ulaşacak. Dünya yeni bir işçi-emekçi hareketlerine sahne olacak. Ekonomik ve askeri savaşlar çok daha sık yaşanacak.    

Korumacı ve devletçi politikalar tekrar insanlığın gündemine gelecek.  Ezen ezilen milletler arası çelişmeler daha da derinleşecek. İran, Venezuela ve Suriye emperyalizme meydan okumaya devam edecek.

Atlantik – Avrasya Rekabeti Kızışacak

Emperyalistler daha saldırgan politikalar izleyecek.

Süper güç ABD, Dünya’yı tek başına kontrol etme olanağını yitirdi. Avrasya – Atlantik  arası rekabet daha da kızışacak. Küresel liderlikte bir adım öne geçen Çin savunmadan çok saldırı politikalarına yönelecek.          

Kapitalist küreselleşme; neo-liberalizmin dünya geneline yayılması için interneti, önemli bir üretim aracı olarak, bir süre daha kullanmayı deneyecek.

Tarihin Sunduğu Fırsat

Gelişmeler Dünya’nın yeni krizlere gebe olduğunu gösteriyor. Bu büyük krizlerin devrimci duruma yol açması mümkündür. Yine gelişmeler dünyanın birçok bölgesinin ve Türkiye’nin işçi hareketlerine sahne olacağını gösteriyor. Kaybettiklerimizi ancak devrimle geri alabiliriz. Sınıfa sırtını dönen ve işbirlikçi burjuvaziye bel bağlayanlar,  ya hayal görüyorlar ya da ” düzene ” çalışıyorlardır!

Tarihin bize sunduğu fırsatı emekçilerin önderliğinde, demokratik halk devrimiyle taçlandıracağımız bir sürece girmiş bulunuyoruz. Merkezi görevimiz, emperyalizme karşı anti-emperyalist cepheyi kurmak , iç ve dış tehditlere karşı hazırlıklı olmaktır.

Yerimiz Avrasya Cephesi     

Ezen- ezilen çelişmesinin en sıcak yaşandığı bölge Ortadoğu. Burası aynı zamanda ABD ile Rusya arasında cereyan eden, giderek Çin’in de ağırlığını koymaya başladığı büyük güçler arası rekabete sahne oluyor.

Irak işgali, Suriye iç savaşı, Libya’nın parçalanması, Lübnan’a yönelik İsrail saldırıları, İran’a ambargo ve tehditler, Türkiye’nin kuşatılması esas kıyametin Ortadoğu’da kopacağını gösteriyor. Ezilen ülkeler, Milli Birleşik Cepheleri’ni Çin ve Rusya’nın başını çektiği Barış Cephesi’yle birleştirmek göreviyle karşı karşıyalar. Aynı zamanda en başta emperyalist saldırılara en kararlı duruş sergileyen sosyalist Küba ve Kuzey Kore ile de birleşmelidirler. Bununla da yetinilmemeli, ABD’nin saldırılarına karşı çıkan AB ülkeleriyle de ittifaklara gidilmelidir.

Saldırı Püskürtülecek

Türkiye’nin önünde iki seçenek bulunuyor. Ya emperyalizmin izin verdiği ölçüde bağımlılık ilişkilerini sürdürerek milli çıkarlara ihanet etmeye devam edilecek – ki bu işbirlikçi çözüm iflâs etmiştir- ya da karşı çıkarak devrimci çözüme yönelecek. Tıpkı Milli Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi yine emperyalizmin baskı denetim ve saldırılarını püskürteceğimiz, başı dik, tam bağımsız Demokratik Türkiye’yi yeniden kuracağımız günler yakındır.

Etiketler: # #