İSMAİL DURNA: 1 MAYIS’IN BUGÜNKÜ ANLAMI

İSMAİL DURNA: 1 MAYIS’IN BUGÜNKÜ ANLAMI

1 MAYIS’I N BUGÜNKÜ ANLAMI

Yaşasın 1 Mayıs!

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı neo-liberal mafya sisteminin iflâs ettiği bir süreçte kutluyoruz.

Salgın karşısında çaresiz kalan kapitalist-emperyalist sistemin krizi daha da derinleşti.

Borsalar çöküyor, Dünya ticarî sistemi sarsılıyor, ekonomiler iflâsa gidiyor.

Korumacı ve devletçi politikalar çok daha yoğun olarak tartışılıyor.

Sağlık, eğitim, elektrik, su ve temel gıdalara ücretsiz erişim gibi talepler tekrar insanlığın gündemine oturdu.

Küresel balon patladı.   Süper gücü ABD yerlere serildi. Dünyayı tek başına kontrol etme olanağını yitirdi.

Emperyalistler arası rekabet daha da kızıştı.

Çin, ABD’nin bir adım önüne geçti.

Ortadoğu;  ABD, Rusya ve Çin arasında yaşanan büyük güçler arası paylaşıma sahne oluyor.

Ezilen ülkelerin başını çeken İran, Venezuela ve Suriye emperyalizme meydan okumaya devam ediyor.

“Devletler bağımsızlık, milletler kurtuluş, halklar devrim istiyor.”(*)

“Emperyalizm yeryüzünde yok olacak ve yerlerine, milletlerarası hiçbir renk, din, ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı gelecektir.” (**)

Merkezi Görevimiz

Salgınla birlikte, Kapitalist emperyalist  sistemin mevcut kriz daha da derinleşti.  Bu olguyu doğru  değerlendirebileceğimiz bir sürece girmiş bulunuyoruz. Merkezi görevimiz, emperyalizme karşı anti-emperyalist cepheyi kurmak , iç ve dış tehditlere hazırlıklı olmaktır. Bu amaçla görevlerimiz şunlardır:

Birincisi; işbirlikçi burjuvazinin tek parti ve tek sınıf  iktidarına son verilecek.

İkincisi; Amerikan emperyalizmine karşı, bütün partilerin ve sınıfların işbirliği temeline dayanan demokratik bir kurucu meclis oluşturulacak. 

Devrimci meclisle;

Suriye ile çok yönlü işbirliği başlatılacak.

Doların saltanatına son verilecek.

Dış borçlar tasfiye edilecek.

Her alanda üreten Türkiye yaratılacak.

Gericilik ve hurafelere yer verilmeyecek.

İşsizliğe son verilecek.

Tarım yeniden destekleme kapsamına alınacak.

Esnafa altı ay ödemesiz- faizsiz kredi kullandırılacak. Bağ-kur , SSK ve vergi borçları bir yıl ötelenecek. Faizleri silinecek.

Saldırıyı Püskürteceğiz

Nasıl ki; 23 Nisan’da evlerimizin balkonlarından hep birlikte İstiklal Marşı’nı söylediysek, bu kez de 1 Mayıs Marşı’nı hep birlikte okuyacağız. Emperyalizmin baskı denetim ve saldırılarını püskürteceğiz. Başı dik, tam bağımsız Demokratik Türkiye’yi yeniden kuracağız.

KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ

YAŞASIN 1 MAYIS!

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ  DEMOKRATİK TÜRKİYE

Etiketler: # #