EMPERYALİST ÜLKELER ARASI ÇELİŞME

EMPERYALİST  ÜLKELER  ARASI  ÇELİŞME

EMPERYALİST  ÜLKELER  ARASI  ÇELİŞME

Diyalektik Materyalizmin Çelişmeler Yasası

Doğada her şey kendi karşıtlığıyla vardır. Karşıtların birliği yasası diyalektik materyalizmin  temel yasasıdır. Teoriyi bu bakış açısıyla oluşturuyoruz.  ABD ile Çin arasında  yaşanmakta olan rekabeti başlıca çelişmelerden biri olan emperyalistler arası çelişmeyle izah ediyoruz. Bu çelişmenin en sıcak yaşandığı Ortadoğu ise, ABD ile Rusya arasında ceryan eden, giderek Çin’in de ağırlığını koyduğu büyük güçler arası paylaşıma sahne olmaktadır.

Salgın Üzerinden Rekabet

Coronavirüs ABD ve Çin arasındaki çelişmeyi daha da derinleştirdi. Bütün dünyada binlerce insan yaşamını yitirirken, ABD ve Çin bu salgın üzerinden rekabeti sürdürmeye devam ediyorlarÇin, siyasi ve sosyal yükselişini salgın sürecinde de sürdürdü. Batılı devletler Çin’i övmede birbirleriyle yarış ettiler.

Savunmadan Saldırıya

Çin küreselleşmenin devamında ve liderliğinde bir adım öne geçti. Yükselen bir güç olarak dünya liderliğinin ABD’nin öncülüğünde sürdürülmesine itiraz ediyor. Daha önce savunmada iken, salgınla birlikte saldırı çizgisi izlemeye başladı. ABD’nin küresel lideliğine itiraz ediyor ve sömürüden daha çok pay istiyor. Bütün bunlar Çin’in, savunmadan taarruza geçişinin ve Amerika’ya her alanda  meydan okuma gücüne eriştiğinin göstergeleridir.

ABD Geriledikçe Saldırganlaşıyor

ABD ise, eski gücünde değil. Suriye, Irak, İran, Libya ve Filistin’de kaybetti. Başını çektiği mafyatik düzenin sonuna geldi. Ekonomik gerilemesine paralel olarak politik, ideolojik ve askeri alanlarda da güç kaybediyor. Geriledikçe saldırganlaşıyor ve daha çok şiddete başvuruyor. Salgın olayında da başarısız oldu. Yaşanan gelişmeler Dünya’nın lider ülkesi sayılan Amerika’yı çılgına çeviriyor. Bir taraftan da yarın savaş olacakmış gibi hazırlıklar yapıyor.  Örneğin; Irak ve körfezde olağan dışı askeri yığınaklar yapıyor. Almanya’da bulunan nükleer başlıklı füzelerini yeniliyor.(2)

2. Dünya Savaşı Öncesi’ne Benzer Saflaşmalar

Tıpkı 2. Dünya savaşında olduğu gibi benzer saflaşmalar yaşanıyor. Almanya, İtalya ve Japonya’nın yerini ABD, İngiltere ve İsrail alıyor. O dönemin barış cephesini oluşturan İngiltere, Fransa ve Amerika’nın yerini ise, bugünkü Çin ve Rusya dolduruyor. 

Etiketler: # # # #