DEVRİMCİ PARTİDE ÖNCÜLÜK GÖREVLERİ

DEVRİMCİ PARTİDE ÖNCÜLÜK GÖREVLERİ

“AYNI GEMİDEYİZ’ SÖYLEMİ VE DEVRİMCİ PARTİDE ÖNCÜLÜK GÖREVLERİ

Toplumların ortak şekillenmesi olan “Ulus” kavramı kapitalizmle birlikte ortaya çıkmıştır. Doğal olarak ulus da sınıflardan oluşur. Oysa; burjuvazinin ulus kavramının içinde sınıflar yoktur. Kaynaşmış, bütünleşmiş, etle tırnak gibi bir “biz” tanımı vardır. Burjuvazi çıkarları gereği sınıfların üstünü şalla örtmüş ve ‘ulus’ kavramını bulutların üstüne taşımıştır.

Devrimci parti üyeleri, emekçi semtlerine ve köylere gittiğinde bir yandan onların sorunlarıyla ilgilenirken, aynı zamanda onlara ‘sınıf bilinci’ taşımayı ihmal etmez. Diğer yandan; onlara ezilen bir ulusun  fertleri olarak emperyalizme karşı vatan savunmasının önemini kavratır. Böylelikle parti, kitlelerin gözünde hem bir sınıf öncüsü hem de bir ulus öncüsüdür. Bu iki öncülük rolünden birini kaldırırsanız parti ‘sözde solcu’  konumuna düşer. Bu durumda işçi sınıfı öncülüğünden vazgeçen sosyalist bir parti ise,  ‘burjuva milliyetçisi’ haline gelir ve sistem partisi olur. İdeolojik olarak gelinen yer ise sınıf işbirlikçiliğidir.

Burjuvazi kendi hakimiyet sistemini sürdürmek için ulusu yaratmıştır. Burjuva ideologlarının devrim dönemlerinde ‘bizim dinimiz milliyetçiliktir’ demeleri samimi bir açıklamadır. “Aynı gemideyiz” söylemi de ideolojik olarak aynı kapıya çıkar.

Meselenin can alıcı noktası devrimci bir parti bilimsel sosyalizmin eylem kılavuzluğunu savunacak mı, savunmayacak mı? Ne var ki; bir çok arkadaş bilimsel sosyalizmin kılavuzluğunun kaldırılmasının yaratacağı vahim sonuçları görememiştir. Oysa;  sosyalizmden geri dönüşler, Çin’de Mao Zedung önderliğinde yürütülen iki çizgi mücadelesi tartışmalarımız için de çarpıcı örneklerdir. Sosyalist kılıkta karşımıza çıkan burjuva ideolojisiyle mücadelede bir tek silahımız vardır: O da bilimsel sosyalizmdir. Bilimsel sosyalizmi özümsediğimiz ölçüde emekçi sınıflar içinde kuvvet oluruz ve Amerikan emperyalizmine karşı daha güçlü direnebiliriz.

Etiketler: # # # # #