Çin Deneyini Tartışmanın Önemi – 4

Çin Deneyini Tartışmanın Önemi – 4

Çin’de iktidarda etkin olan sınıf hangisidir? İddia edildiği gibi iktidarda emekçi sınıflar varsa bu eylemler de neyin nesi? On binlerle ifade edilen ve artarak devam eden bu eylemler ne anlama geliyor?

Mao Zedung’un önderlik ettiği sosyalist devrimin yok sayılması, uyumsuz bir sapma olarak görülmesi, Mao Zedung döneminde devletin karşıladığı kamu hizmetlerinde ve sosyal güvencelerde ciddi kısıtlamalara gidilmesi eylemler sürecini başlatmıştır.

Köylülerin ve tarım kooperatiflerinin kullanımında olan toprakların yabancı şirketlere satılmasıyla,  milyonlarca köylü şehirlere göçmüş ve sanayi proletaryasına dönüşmüştür. Kutuplaşma had safhada. Ülkenin en zengin üç kişisinin serveti 30’ar milyar doları aşmaktadır. (3) Buna karşılık halâ milyonlarca insan yoksullukla savaşmaktadır. Sanayi işçilerinin %29’u yüksek okul mezunu. %47’si ise internet ve çeşitli sosyal medyayı aktif biçimde kullanıyor. İşçiler eylemlerinde sosyal medya olanaklarını sonuna kadar kullanıyor İşçilerin %45’i imalat sektöründe çalışıyor. Eylemlerin de %40’ı bu sektörde gerçekleşiyor. İleri sürülen taleplerin %30’unu ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi oluşturuyor.

Kapitalistleşmede yaşanan hızlı ilerlemeye paralel olarak, hem emekçiler üzerindeki baskı ve sömürü ağırlaşmakta, hem de eylemlerin sayısı ve şiddetinde artışlara yol açmaktadır.

Çin’de Emekçi Eylemlerinin Kısa Bir Analizi

 ★ Birincisi; ekonomide yapılan düzenlemelerin halkın ihtiyaçlarına göre değil de kâr amacına yönelik olması eylemlere yol açmaktadır.

 ★ İkincisi; proletarya iktidar olanaklarını yitirmiş ve muhalefete düşmüştür. Çin toplumu uzlaşmaz karşıt sınıflara bölünmüştür.

★ Üçüncüsü; hem işçi eylemlerinin şiddeti, hem de doğal işçi önderlerinin parti yöneticilerinin çıkarcı ve ikiyüzlü tavırlarına karşı gösterdikleri tepkiler Çin proletaryasının uzun soluklu mücadelesinin en büyük göstergesidir.

★ Dördüncüsü; gelişmeler Çin’deki iktidara, parti ve devlet yöneticilerinden oluşan bürokratik bir sınıfın hâkim olduğunu gösteriyor.

★ Beşincisi; Çinli işçiler dünyanın en kalabalık işçi sınıfını oluşturmasının da ötesinde, ortaya koyduğu mücadeleyle de dünya işçi sınıfının en militan kesimini oluşturuyor.

Bütün bunlar kapitalist sisteme ait olgulardır. İddia edildiği gibi, bu tablodan kendi kendini yöneten bir toplum değil, ancak yeni bir devrim çıkar.

Emekçilerin Yanında Olmak

Serbest piyasa rejimi, direnişlere karşı özel yöntemler geliştirmiştir. İşçi ve köylülerin gerçekleştirdikleri grevler ve protestolar yasa dışı gösteri kapsamında ele alınmakta, bastırılmakta ve tutuklamalara gidilmektedir.

Önder konumda olanlar uzun yılları kapsayan cezalara çarptırılmıştır. Örneğin; Liaoyang bölgesi öncü işçilerinden Yao Fuxin’e 7 yıl, Çin Serbest İşçiler Birliği kurucu üyesi Hu Shigen’e 17 yıl, işçilerin avukatlarından Zhang Shanguang’a 10 yıl gibi ağır hapis cezaları verilmiştir. Sıradan protestoculara dahi 1-2 yıl hapis cezası verilerek direnişleri kırma yoluna gidilmektedir.

Bütün bunların sosyalizmin inşa pratiğiyle bir ilişkisi olamaz. Bu konuda Mao Zedung’un tavrı örnek alınmalıdır. Mao, devlet ve partiye karşı sıradan emekçilerin yanında yer almıştır. Kitlelerin mücadelesine güvenmiştir. Devletin ve partinin emekçilere yaptığı baskı ve haksızlığa karşı çıkmıştır. Sosyalist devletle emekçi sınıflar arasındaki çelişmede emekçilerin yanında olmuştur.

Devam edecek (…)

// TİKP Genel Başkanı İsmail Durna //