CARGILL’İN FAALİYETİNE SON VERİLECEK

CARGILL’İN FAALİYETİNE SON VERİLECEK

Mısır’dan nişasta bazlı şeker (NBŞ) üreten Amerikan Cargill fabrikası 1997 yılından bu yana Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yasadışı olarak faaliyet gösteriyor.

Mahkeme Kararları Tanınmadı

Cariıll aleyhine mahkemelerin verdiği kararların hiç biri uygulanmadı. Yargı bağımsızlığı hiçe sayıldı. Hakimler sürgün edildi.

Amerikan şirketi her türlü yolu deneyerek, yerel mahkemelerin verdiği yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını aştı.

İktidar Özel Yasa Çıkardı

Türk mahkemelerinin Cargill aleyhine verdiği bütün kararlar AKP iktidarının çıkardığı özel yasalarla aşıldı.

Yeni Ek Tesis

Hukuksuzluklar devam ederken,Cargill’inyeni bir ek tesis için yaptığı başvuru Bursa 3. İdare Mahkemesi’nceyine durduruldu. Bakalım bu kez hangi yolları deneyecekler. Her seferinde olduğu gibi iktidarı nasıl ikna edecekler.

İktidar Cargill’in İsteklerini Yerine Getiriyor

AKP iktidarı her seferinde Cargill’in isteklerini yerine getirdi.

Pancar üretimine kota koydu. Şeker fabrikalarını özelleştirdi. Tıpkı pamuk ve tütünde olduğu gibi  şeker piyasasını da Amerikan tekellerine peşkeş çekti. Neden? Çünkü; Amerika öyle istiyor.

İşbirlikçilik Ruhlarına İşlemiş

Pancar üretimine kota uygulayacaksın. Şeker fabrikalarını kapatacaksın. Halkımıza Cargill’in ürettiği nişasta bazlı şekeri yedireceksin. Amerikan pamuğu alacaksın. Amerikan tütünü alacaksın.

Yerel tohumu yasaklayacaksın. Çiftçimizi başta İsrail olmak üzere, kapitalist devletlerin ürettiği GDO’lu tohuma muhtaç edeceksin. Tarımı çökertecek, köylüyü perişan edeceksin. Ekonomiyi krizlerle baş başa getireceksin. Sonra da kalkıp her seferinde olduğu gibi yerli ve milli olduğunu ileri süreceksin.

Üreten Yönetecek

Amerikan emperyalizminin kovulması, işbirlikçilerinin de yıkılması yakındır. Türkiye üretmeden tüketmeye daha fazla devam edemez. Üreten iktidar olacak, suyun başını emekçiler tutacak! Buğdayına, pamuğuna, tütününe, şekerine sahip çıkacak! Ülkemizde yeterince üretilen tarım ürünleri dışarıdan alınmayacak! Türkiye emperyalist merkezlerden değil, Ankara’dan yönetilecek!

TİKP GENEL BAŞKANI İSMAİL DURNA