Asıl Saldırgan ABD Emperyalizmi!

Asıl Saldırgan ABD Emperyalizmi!

“Ne burjuva pasifistleri, ne de sosyal pasifistler, burjuva hükümetleri devrimle devrilmedikçe, bugünkü barışın, emperyalist savaşın bir devamı olan emperyalist bir barış olacağını görmüyorlar.” *

Barış Emperyalizme Karşı Savaşla kazanılır!

Kapitalist-emperyalist devletler silahsızlanmadan KDHC ve benzeri ezilen ulusların silahsızlandırılması barışa değil emperyalistlerin daha da saldırganlaşmasına hizmet eder. Bu konuda Çin, Rusya ve Türkiye’nin KDHC’ni karşılarına almalarını ve emperyalizmle uzlaşmalarını ve yatıştırma politikası izlenmelerini yanlış buluyoruz. Savaşın esas kaynağı olan asalak ve çürüyen emperyalizm ortadan kaldırılmadan gerçek barışa ulaşılamaz. Emperyalizmle savaşmayı göze almadan barış kazanılamaz.

Savaşın Kaynağı ABD!

Kore’yi bölen** ABD emperyalistleri KDHC’ni kuruluşundan bu yana (1953) şer ekseninde görüyor ve sürekli tehdit ediyor. KDHC’yi ve direnen ulusları saldırganlıkla suçlarken kendilerinin barışsever olduğunu iddia ediyorlar ve bütün dünyaya demokrasi havariliği taslıyorlar. Bugün yeni bir dünya savaşını asıl kışkırtan Amerikan emperyalizmi ve takipçileridir. Ezilen ulusları etnik ve dini boğazlaşmalarla, darbe ve işgallerle, terör örgütleriyle bölüp parçalamaktan hiç geri durmadılar. Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya ve Suriye dahil, Dünya’nın yaklaşık elli ayrı bölgesinde saldırı ve imha savaşlarını sürdürmeye devam ediyorlar.

ABD’nin Yenilmesi Kaçınılmaz!

Bugün ABD emperyalizmi güçlü gibi gözükmesine karşın, bütün dünya halklarının nefretini kazandığı için güçsüzdür. Her iki Dünya savaşında olduğu gibi yenilen emperyalistlerin kaderini paylaşması kaçınılmazdır. Paylaşım savaşı veren emperyalistler, 1. Dünya savaşı sonucunda yenildiler. Rusya’da çarlık yıkıldı. Toprak ağaları ve kapitalistler yok edildiler. İkinci Dünya Savaşı sonucunda ise, Çin devrimi gerçekleşti. Çan Kay-Şek ve toprak ağaları yenildiler. Bununla birlikte Doğu Avrupa ve Asya’da bir dizi ülke bağımsızlık devrim ve sosyalizm mücadelesinde büyük başarılar elde ettiler.

Savaşlar Devrimci Halkların Yararına Sonuçlanacak!

Gelişmeler, gerileyen ve geriledikçe saldırganlaşan ABD emperyalizminin savaşın asıl kaynağını oluşturduğunu gösteriyor. Bu gidişle yeni bir dünya savaşı kaçınılmaz gözüküyor. Böyle bir savaşın sonucunda ABD, İsrail, İngiltere ve diğer suç ortağı ülkelerin hakim sınıfları yeryüzünden süpürülüp ortadan kaldırlır ve tarihin çöp sepetine atılırlar. Dünyanın belli başlı ülkelerinde önceki savaşlarda olduğu gibi komünist partileri yönetime gelir. Direnen ve yıkılmaktan kurtulan ezilen ulus devletleri ise, milli demokratik devrimlerini tamamlarlar ve sosyalizm inşasına girerler. Bütün dünya savaşları savaş kışkırtıcılarının değil, ezilen dünyanın devrimci halklarının yararına sonuçlanmıştır. ABD emperyalistleri tıpkı Hitler gibi savaşı ne kadar erken çıkarırlarsa yok olup gitmeleri de o kadar çabuk olacaktır.
——————————————————————————————————–
*V. İ Lenin – Sosyalizm ve Savaş, Sol Yayınları. syf: 91,92
**ABD Türkiye’nin de içinde olduğu NATO ülkeleriyle 1951 yılında Kore’ye saldırdı. Üç yıl süren savaşın ardından Kore ikiye bölündü.

Etiketler: # # #