27 MAYIS DEVRİMİNİ SELAMLIYORUZ

27 MAYIS DEVRİMİNİ SELAMLIYORUZ

Bayar-Menderes Diktatörlüğü;

ABD’nin Marshall Yardımı’nın karşılığı olarak ve NATO’ya girebilmek için Türk askerini Kore’ye gönderdiler.

Yüksek yargı üyelerini sudan gerekçelerle emekli ederek, kendilerine yandaş yargı üyelerini atadılar. Meclis Tahkikat Komisyonu kurarak, yargının işini de üstlendiler.

İstedikleri gazeteleri yasakladırlar, istedikleri matbaalara el koydular. İktidarlarını eleştiren 800’ün üzerinde gazeteciyi hapse attılar.

Vatan Cephesi kurdular, muhalifleri vatan haini ilan ettiler.

DP’ye oy vermeyen Kırşehir ilini ilçe yaptılar.

Ülkeyi yanlış ekonomi politikalarıyla iflasa sürüklediler; 1958’de devalüasyon oldu ve TL’nin değeri üç kat azaldı.

Menderes döneminde sokaklarda söylenen marşın bir

kıtası şöyleydi:

“Olur mu böyle olur mu,

Kardeş kardeşi vurur mu

Kahrolası diktatörler

Bu vatan size kalır mı?”

Halk Desteği
27 Mayıs hareketi ilerici, devrimci ve sosyalistler başta olmak üzere halkın ezici bir kesiminin desteğini almış 17 ay gibi kısa zaman diliminde gerçekleştirdiği eylemlerle tarihe geçmiştir.
Kore’deki Türk Tugayı geri çekilmiştir. Düşünceyi açıklama ve basın hürriyeti sağlandı. Dernek ve sendika kurma hürriyeti getirildi. 274 ve 275 sayılı kanunlarla Toplu Sözleşme ve grev hakkı kazanıldı. Toplantı ve gösteri yapma hakkı getirildi. Toprak reformunun yapılması karara bağlandı. Yargı bağımsızlığı gerçekleştirildi. Özgür seçimlerin önü açıldı. Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu ve planlı ekonomiye geçildi. Üniversite ve radyo özerk kuruluşlar haline getirildi. Bütün bunlar anayasada yeniden düzenlenerek işlerlik kazandırıldı.

HALKIN İSYAN HAKKI
27 Mayıs 1960 Devrimi’nin en önemli olumlu sonuçlarından biri de, halkın gayri meşru iktidarlara karşı isyan etme hakkını kabul ve ilan etmiş olmasıdır. 1961 Anayasası’nın başlangıç bölümüne “Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimi’nin yapıldığı” ibaresi konulmuştur.

27 MAYIS’TAN ÇIKARILACAK DERS
27 Mayıs hareketinin en önemli dersi şu; tek başına işbirlikçileri devirmek yetmiyor. Bütün siyasi ve ekonomik olanakları ellerinden alınmadan, örgütlenmelerine engel olunmadan, köklü bir eğitimle toplumsal dönüşüm sağlanmadan ve emperyalistlerle her türlü bağımlılık ilişkilerine son vermeden kesin çözüm olmaz.

Diğer yandan uzlaşmanın çözüm değil yıkım olduğu anlaşılmıştır. Uzlaşıldığı içindir ki işbirlikçi partiler ülkemizi daha çok emperyalizmin yağma ve talanına açmışlardır. Dış borçlarla ekonomi batırılmış, tarım çökertilmiş, artan işsizlikle birlikte emekçiler üzerindeki sömürü ve baskı daha da artmıştır.

Uzlaşıldığı içindir ki AKP ve CHP gibi burjuva partilerinin himayesinde palazlanan, onların zaaflarından yararlanmaya devam eden PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri başımıza musallat olmuşlardır.

ÇÖZÜM
Merkezi görevimiz, emperyalizme karşı anti-emperyalist cepheyi kurmak , iç ve dış tehditlere karşı hazırlıklı olmaktır.
Demokratik Halk Devrimi’yle emperyalist zincir kırılacak, komprador burjuvazi ve feodal kalıntılar kökten tasfiye edilecek, gericiliğin ve bölücülüğün üstesinden gelinecek ve yeni bir Emekçi Cumhuriyeti kurulacaktır.

Formun Üstü

Etiketler: # #