24 Haziran Seçim Darbesi ve Acil Görevler

24 Haziran Seçim Darbesi ve Acil Görevler

Türkiye İşçi Köylü Partisi olarak emekçi halkımızı ve devrimci öncüleri 19 Nisan 2018’den bu yana düzenli olarak apar topar alınan bir kararla yürürlüğe konan 24 Haziran gerici seçim darbesine yönelik uyarmaya çalıştık. Halkımıza olan devrimci sorumluluk ve gerçeğe bağlılığımızdan ötürü bu seçimlerin niteliğini ve neye hizmet ettiğini detaylı olarak kamuoyuna duyurduk.

★ 19 Nisan 2018 – Baskın Seçime Yanıtımız

★ 14 Mayıs 2018 – Çözüm: Sistem Dışına Çıkmaktır

★ 24 Mayıs 2018 – Saflar Belirginleşirken

★ 11 Haziran 2018 – Neoliberal Sistemin İflası

Bu duyurularla amacımız halkımıza palavra satmak değil, yaklaşan tehlikeyi ve özellikle halk güçlerinde yaratacağı ağır tahribatı duyurmak, mevcut sistemin gözden kaçırılan karakterini ve kendini yeniden üretme mekanizmasının altını çizmek ve demokratik hakların hızla tahrip edildiği ağırlaşan faşizm koşullarında doğru ve devrimci örgütlenmeye halkımızı çağırmaktı.

Süreç kaçınılmaz olarak tespitlerimizi yalnızca haklı çıkartmakla kalmadı, aynı zamanda biricik çözümü, demokratik halk iktidarını sistem dışında örgütlemenin de zorunluluğunu göstermiş oldu.

EMPERYALİST SALDIRIYA DUR DEMEK İÇİN

Bu seçim sonuçlarıyla Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik krizin sandıkla çözülemeyeceği artık net olarak görülmüştür. Bunun niyetlerden bağımsız somut bir gerçeklik olduğunu emperyalizmin doğru ve bilimsel analizinin bir sonucu olduğunu görüyoruz. Amerikan emperyalizminin Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya ve Suriye işgalleri ayrıca Güneydoğu Asya’da ve Latin Amerika’daki hegemonyacı Rusya ve Çin kapitalizmi ile paylaşım savaşları, dünyanın çevresinde, yani üçüncü dünya ülkelerinde eski tarz burjuva demokrasilerinin tarihe gömüldüğünü göstermektedir. Ulusal bağımsızlık ve proleter devrimler çağının mevcut aşaması, Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülke için burjuva seçimlerin aslında Filipinler tipinde tekelci kapitalizme en bağımlı, gerici komprador sınıfların diktatörlüğünü konsolide etmekten başka bir anlama gelmediğini göstermektedir.

Tekelci kapitalistler arasındaki yoğunlaşan kavgadan bağımsız tutulamayacak 24 Haziran gerici seçim darbesi, aynı zamanda 38 yıldır uygulanan parlamenter demokrasi denen neoliberal sistemin sonuna geldiğini de açık şekilde göstermektedir.

Tekelci kapitalizme bağımlı sınıfların en gerici temsilcisi olan komprador AKP hükümeti ve Tayyip Erdoğan kliği, emekçi kitleleri tehdit, şantaj, hile ve manipülasyonlardan başka bir anlam ifade etmeyen seçim darbesi ile sindirmeye çalışmıştır. Emekçi halkımızı bu süreçte asla temsil edemeyecek, neoliberal sistemin memuru siyasetçiler ise mitingleri, göz boyamaları ve yalanları ile 24 Haziran gerici seçim darbesine halkımızı dahil etmek için adeta birbirleriyle yarışmıştır. Yalanlar da bir yere kadar… 24 Haziran gerici seçim darbesi ardından şu an hepsi dut yemiş bülbülden farksızdır.  Gerçek görevlerini tamamlayarak kendi paçalarını kurtarmanın keyfine bakmaktadırlar.

Devrim ve devrimin örgütlenmesi uzun soluklu ve zikzaklı bir yol olsa da, acil çelişmelerin çözüme kavuşacağı tek gerçek kurtuluş yoludur. Bu nedenle göstermelik burjuva seçimlerinin yenilgi psikolojisine teslim olmayı doğru bulmuyoruz. Gün yalancıları tek tek ifşa etme günü ve düzen partilerinden hızla ayrılma günüdür!

SAFLAR DAHA DA NETLEŞTİ!

Altını çiziyoruz, bu seçimlerde burjuva partileri ülkeyi emperyalistlere peşkeş çekme konusunda birbirleriyle yarışa girdiler. Bu beklendik bir durumdu. Ancak emekçi ve devrimci kitleler açısından asıl dikkat edilmesi gereken konu revizyonizmin yarattığı ağır tahribat oldu. Kendilerini sosyalist olarak tanımlayan kesimler bu düzmeceye seçim darbesine dahil olarak adeta gerici ve komprador Tayyip Erdoğan kliğinin ekmeğine yağ sürdüler.

Bir kısım sözde sosyalistin blok halinde Kürt milliyetçiliği üzerinden emperyalizmin yedek gücü haline gelmelerine hep birlikte tanıklık ettik. Sözde sol ve anti-emperyalist geçinen ancak fiiliyatta revizyonizmin iflah olmaz yolunu tutan diğer bir kesim ise Tayyip Erdoğan kliğinin gerici, komprador, yeni Osmanlıcı çizgisinden vatanseverlik üretmeye çalışarak, sistem dışılık adı altında kitleleri gerici seçim darbesine dahil ederek çöken sistemin konsolide edilmesinde önemli roller üstlendi.

Yeni dönemde bu göstermelik sol partiler ve sistemin destekçisi burjuva liberal partilerin hiçbir geçerliliği kalmayacaktır.

TBMM İŞLEVSİZLEŞTİRİLDİ!

24 Haziran seçimleriyle 4 yıldır uygulanmakta olan başkanlık sistemi aslında yeniden oylandı ve yasalaştırıldı. Böylece 100 yıldır sürdürülen seçim sistemi tarihe karıştı.

Mevcut seçim sistemi, emekçilerin iktidar olacağı yeni bir toplumun önündeki en önemli ayak bağlarından birine dönüşmüştür. TBMM işlevsizleştirildi ve şu aşamadan itibaren açık şekilde Tayyip Erdoğan kliğinin dikta aracına dönüştürüldü.

ACİL GÖREVLER!

★ 24 Haziran gerici seçim darbesinin ardından burjuva partilerinin iflas eden neoliberal sistemi sürdürmeye güçleri artık yetmez!

★ Görünürde sosyalist ancak uygulamada sistemin dökülen duvarlarını sıvamaktan öte bir pratiği bulunmayanlara, emperyalizmin yedek gücü haline gelen revizyonistlere mecbur değilsin!

★ Bilimsel sosyalistler hiçbir zaman öncüsüz, örgütsüz ve programsız kalmaz! Bu, çelişmelerin yoğunlaştığı oldukça keskin bir sınıf savaşıdır! Her milliyetten işçi ve köy emekçisini, devrimci aydınlarımızı, gençlerimizi, sistemin ezdiği, ötekileştirdiği kitleleri, ülkemizin tüm Marksist-Leninistlerini öncelikle Türkiye İşçi Köylü Partisi’ne katılmaya ve acilen devrimci görevler almaya davet ediyoruz.

★ Halka palavra satmayacağız! Devrimci ve doğru bir program ile dönüşüme öncelikle kendimizden başlayacağız! Emperyalizmi örgütlü olarak püskürteceğiz ve mevcut çelişkilerin yegane çözüm yolu olan emekçi halkın demokratik devrimci iktidarını kuracağız!

★ Gün karaları bağlama günü değil! Seçim darbesinin ardından gerçekleri görme günüdür!

Karalıyız! Her tür emperyalist bağımlılıktan Türkiye’yi hızla kurtaracağız. İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere emperyalist üslere el koyacağız. Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı emperyalist tekellerin sömürüsünden kurtaracağız.

Gerici seçim darbelerinin olmayacağı, her milliyetten halkımızın özgürce yaşayacağı, bağımsız, kendi gücüne dayanan kolektivist yeni bir Türkiye’yi hızla inşa edeceğiz!

İsmail DURNA – TİKP Genel Başkanı

Etiketler: # # # #