23 NİSAN’I N BUGÜNKÜ ANLAMI

23 NİSAN’I N BUGÜNKÜ ANLAMI

23 Nisan 1920, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve karanlıktan aydınlığa çıktığımız Ulusal Devrim’in tarihidir.

1876 Anayasa Hareketi, 1908 Jön-Türk Devrimi, Çanakkale ve Milli Kurtuluş Savaşları sonunda bağımsızlığımızı bütün dünyaya ilân ettik.

Cumhuriyete Saldırılar

Atatürk’ün ölümünden hemen sonra 1939 yılının mayıs ve Haziran aylarında İngiltere ve Fransa ile yapılan antlaşmalar.(*) 1949’da NATO’ya girilmesi, 1950’ de kurulan faşist diktatörlük, 12 Mart ve 12 Eylül Amerikancı darbeler, yine Amerika’nın 15-16 Temmuz iç savaş başlatma saldırısı, 23 Nisan’da ilân ettiğimiz ve 29 Ekim’de kurduğumuz Cumhuriyet’e yönelik en ciddi saldırılardır.

Kuşatmaya Karşı Hazırlık

Dış cephede ise ABD, Irak ve Suriye’nin kuzeyinden, (**) Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege’den sarılmış durumdayız.

İç ve dış tehditler Türkiye’nin, emperyalist kuşatmaya karşı hazırlıklarını bir an önce tamamlamasını zorunlu kılıyor.

Baş Çelişme Baş Düşman

O halde baş çelişme ve baş düşman tespitimizi yeniden güncelliyoruz. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi en şiddetli temel çelişmeyi emperyalizm ve piyonları ile yaşıyoruz. O zaman baş düşmanımız İngiltere’ydi, bugün ise ABD.

Türkiye’nin önünde iki seçenek bulunuyor: Ya emperyalizmin izin verdiği ölçüde bağımlılık ilişkilerine devam ederek milli çıkarlara tümden ihanet edeceğiz. -Ki bu çözüm iflas etmiştir- ya da karşı çıkarak emperyalizmin baskı denetim ve saldırılarını püskürteceğiz. Bugün balkonlardan tüm Türkiye İstiklal Marşı’nı haykırarak bağımsızlığına sahip çıktığını dosta düşmana bir kez daha ilan edecek. Halkımızın bu kararlılığına sahip çıkacağız.

İki Önemli Görevimiz

Emperyalist saldırıyı püskürtmek, tasıyla tarağıyla kapı dışına atmak için, mücadelenin başarısı için iki önemli demokratik görevi yerine getireceğiz:

Birincisi;Tutarsız burjuvaziyi ve partilerini(***) eleştirmede cesur olacağız. Bunların Amerikan emperyalizmiyle olan işbirlikçiliğine karşı tavizsiz mücadele yürüteceğiz. İktidarın tek parti ve tek sınıf rejim*ine son vereceğiz.

İkincisi; Bütün partilerin ve sınıfların işbirliği temeline dayanan anti-emperyalist demokratik bir kurucu meclis oluşturacağız. Başı dik, tam bağımsız Demokratik Türkiye’yi yeniden kuracağız.

——————————————————————

(*) 27 Mayıs 1938 yılında İngiltere’den 16 milyon Almanya’dan da 12.6 milyon İngiliz parası borç alındı. Atatürk öldüğünde, dış borç 200 milyon lira civarındaydı.Türkiye İngiltere ile 12 Mayıs 1939 tarihinde bir antlaşma imzaladı. Aynı yönde bir antlaşmayı da 23 Haziran1939’da Fransa ile yaptı. Bu antlaşmalarla eksen değiştirildi. Sovyetler Birliği’nden uzaklaşıldı.

(**) ABD Kandil’den sonra Suriye’nin kuzeyinde üsler inşa etti. 70 bin kişilik PKK/PYD ordusu kurdu.

(***) AKP, CHP, MHP, İYİ PARTİ, HDP,DEVA PARTİSİ, GP.

PKK VE FETÖ ise ABD’nin piyonu konumundalar. Yine HDP PKK’nın meclisteki yasal uzantısı.

Etiketler: # # #