Genel Başkanımız İsmail Durna Açıklıyor: Seçim ile İlgili Tavrımız

Genel Başkanımız İsmail Durna Açıklıyor: Seçim ile İlgili Tavrımız

DEMOKRASİ  ALDATMACASI

Seçimlerin iptal edilmesi öncelikle halkın iradesine vurulan bir darbedir ve Türkiye’de demokrasinin işlemediğinin en somut göstergesidir. İktidarın bu kararı, halkı daha da kutuplaştırmış, mevcut krizi derinleştirmiş ve emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmüştür.

TEHDİTLER ABD MERKEZLİ

Ülkemize yönelik iç ve dış tehditler ABD merkezlidir. Her iki aday da Amerikan emperyalizmiyle işbirliği için rekabet halinde olan sistem partilerinin adaylarıdır. Emperyalizm ve işbirlikçileri ile uzlaşanlar karşı devrimin saflarına düşmekten kurtulamazlar. İşbirlikçilerden devrimci çözümler üretmelerini beklemek gerçek dışı bir tutumdur.

TEMEL GÖREV: ÖRGÜTLÜ BİR KUVVET YARATMAK

İflas eden sistem ve partilerinin seçim maskaralığına alet olmayalım. Emperyalizmin dayattığı seçim ekseninde ayrışmaya hayır diyelim. Günümüzün temel görevi, emperyalizme ve piyonlarına karşı örgütlü bir kuvvet yaratmaktır.

NE YAPMALIYIZ

Sosyalistler ve devrimciler olarak “AKP’ye karşı CHP, CHP’ye karşı AKP” tercihinden bir an önce kurtulmalıyız. Proletaryayı ve emekçileri emperyalist projelerin kuyruğuna takmanın vebali büyüktür. Siyasal ve örgütsel bağımsızlığımızı korumak, Amerikan emperyalizminin saldırılarına karşı hazırlıklı olmak, mevcut gücümüzü daha da büyüterek daha nitelikli, örgütlü bir güce dönüştürmek hedefini önümüze koyuyoruz.

TİKP SAFLARINA KATIL

Her milliyetten ezilen emekçi halkımızı birleştirmek ve gerçek sorunlarını çözmek için,  demokratik devrimi işçi sınıfı önderliğinde tamamlayarak durmaksızın sosyalizme yönelip devrimci bir iktidar kurmak için işçi, köylü, gençlik, aydın ve tüm yurtseverleri TİKP saflarında örgütlü mücadeleye davet ediyoruz.

                                                                                        İSMAİL DURNA

                                                                                 TİKP GENEL BAŞKANI