110. Doğum Yılında Lin Biao’yu Anımsamak

110. Doğum Yılında Lin Biao’yu Anımsamak

Çin Devriminin önde gelen eylem ve düşünce adamlarından Lin Biao, 5 Aralık 1907 tarihinde doğdu.

1925 döneminde Whampoa Askeri Akademisini bitirdi. 1928’de Mao Zedung önderliğindeki Kızıl Ordu’ya katıldı. 1934’de Çan Kay Şek birliklerinin saldırıları sonucu bir yıl süren ve Uzun Yürüyüş olarak bilinen stratejik geri çekilme ve rakibin dengesini bozan tarihi harekata katıldı. 1935’de Kızıl Ordu Akademisi’nin yöneticiliğini üstlendi. Sonrasında birleşik cephe evresinde Çin-Japon Savaşına katıldı. 1945’de bu savaşın sona ermesinden sonraki iç savaşta Mançurya’da savaştı.

Lin Biao 1950 döneminde Kore Savaşı’na katıldı. 1955’de mareşal oldu. Aynı yıl Çin Komünist Partisi Politbüro’suna seçildi. 1958’de Politbüro’nu 7 kişilik sürekli komite üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi başkan yardımcısı oldu.

1960’lardan itibaren Mao Zedung’un özellikle Çin devletinde, yerel yönetimlerde, orduda ve eğitim kurumlarında karşı devrimci kapitalist politikaların temsilcilerine karşı başlattığı Sosyalist Eğitim Hareketi ve hemen ardından gelen Büyük Proleter Kültür Devrimi evrelerinde tasfiye edilen Peng De Huay’ın yerine Halk Kurtuluş Ordusu’nun liderliğine yükseldi.

Lin Biao 1969’da yapılan ÇKP 9. Kongresi’nde başkan Mao’nun en yakın silah arkadaşı ve muhtemel halefi olarak nitelendirilmiştir. Bu evrede özellikle Kültür Devrimi’nin stratejik politik hattını belirleyen en önemli kişilerden biri olacaktır.

“Yaşasın Halk Savaşı’nın Zaferi” isimli çalışmasında uluslararası devrimci stratejileri Leninist metadolojiye bağlı kalarak yaratıcı bir şekilde formüle eden Lin Biao, “tekelci kapitalistlerinin merkezlerini dünyanın şehirleri, üçüncü dünyanın yoksul ülkelerini – çevreyi ise dünyanın kırları” olarak tanımlaması emperyalizme karşı savaşta uluslararası devrimci strateji açısından önemli bir hamle olacaktır.

Lin Biao, halk kurtuluş ordusunda kendini gösteren uzmanlaşma ve teknik yenilenme dışında hiçbir şeyi önemsemeyen ve devlet içindeki kapitalist yoldaki yöneticilerden kaynaklanan sağ sapmaya karşı, Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesini’nin yeniden kavranmasını sağlayan kişilerin başında gelir.

Kültür Devrimi Merkez Komitesi’nde yer alan Lin Biao, 1971 dönemiyle birlikte hızla gözden kaybolur. Kendisi hakkında uzun süre hasta olduğu söylenir. Ancak öykü daha sonradan gizli bir darbe hazırladığı iddiası ile değiştirilir. Yeni anlatıya göre Lin Biao aslında Mao’ya karşıdır ve kendi ailesi ile birlikte darbe peşindedir ancak planları açığa çıkınca ülkeden kaçmaya kalkar. Uçağı Moskova’ya giderken bir kaza sonucu Moğolistan’da yere çakılır.

Lin Biao’nun gizemli ölümü hakkında pek çok iddia ortaya atılmıştır. Bir iddiaya göre Lin Biao, Mao’nun geçeceği demir yoluna dinamit koymak isterken komplosu açığa çıkmıştır. Genelde resmi otoriteler bu iddiayı paylaşmaktadır.

Ancak durum daha karmaşıktır. Bizzat Lin Biao’nun çocukları babalarının hasta olmadığını ancak uzunca bir süre göz hapsinde tutulduğunu sonra da zorla uçağa bindirildiğini anlatır. Uçakta aile ile birlikte uçak düşmeden önce çoktan öldürülmüştür. Bir diğer iddia ise Moğolistan semalarındayken uçağa ateş açılmasıdır ve uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğüdür.

Büyük Proleter Kültür Devrimi döneminde Deng Xiaoping ve Liu Shaoqi’nin başını çektiği sağ çizgiye karşı mücadelenin önde gelen ismi Lin Biao’nun gizemli ölümü Çin devletinde çok hızlı bir strateji değişikliğini gündeme getirecektir. Özellikle Richard Nixon’ın ve ABD tekelci kapitalistlerinin Pekin ziyaretleri Lin Biao’nun ölümü ardından gerçekleşir. Başbakan Zhou Enlai’ın Büyük Proleter Kültür Devrimi’ni “Sağ ile mücadeleden” “Lin Biaocu sol ile mücadeleye” çevirmesi ve bu süreçte sağ çizginin temsilcileriyle işbirliği yaparak bu şahısları yeniden yönetsel süreçlere dahil ettiği bilinmektedir. Bu dümen kırmalar Kültür Devrimi’nin hızla enerjisini tüketmesi ve sonunda sağa teslim olarak yenilmesini doğuracaktır.

Konuyu özetleyelim. Lin Biao ismi bir çeşit barometredir. Lin Biao, Çin devletinin siyasi manevralarında Büyük İleri Atılım’ın Mao’nun otoritesini sarsan sonuçları sürecinde önceleri işlevsel bulunmuş bir araç olarak kullanılmıştır. Sonradan bu araç tehlikeli bulunmuş ve çeşitli anlatılarla hızla tasfiye edilmiştir.

Etiketler: # # # #