1 MAYIS’TA ÖNCÜ PARTİDE ÖRGÜTLENELİM

1 MAYIS’TA ÖNCÜ PARTİDE ÖRGÜTLENELİM

Değerli Arkadaş;

ABD’nin 12 Eylül 1980 darbesiyle başlattığı karşı devrimci sürecin sonuna gelinmiştir. Türkiye gelip geçici olmayan, Cumhuriyet tarihinin en ağır siyasi ve ekonomik kriziyle karşı karşıyadır. Bütün olgular bu sistemin çökmekte olduğunu gösteriyor.

Cumhuriyetçiler devletin bütün kurumlarından dışlanmış, parlamenter sistem kaldırılmış, Ortaçağ kurum ve ilişkileri yeniden hortlatılmış, ülke dış borç kıskacına sokulmuş, tarım çökertilmiş, ekonomi iflas etmiştir. İnsanlık emperyalist-kapitalist sistemle cephe cepheye gelmiştir.  Kapitalist sistemin tek alternatifi yaşamın merkezine insanı koyan, yaşamın tüm alanlarında piyasa sisteminin her türlü sömürü ilişkilerine son vererek toplumsal ekonomik sistemi hayata geçirecek olan sosyalizmdir.
Dünya halkları sömürü ve baskıdan kurtulmak, savaşlara son vermek ve doğanın daha fazla tahribatını önlemek için emperyalizmi yenerek sosyalist uygarlığa geçmek zorundadır.

Köklü ve devrimci çözümlerle karşı karşıyayız. Karşı devrimin uzun süre bu topraklarda tutunması artık mümkün değildir. Amerikan emperyalizminin ve işbirlikçilerinin saldırılarına karşı sistemin dışına çıkarak, karşı-devrimin karşısına dikilerek halkımıza önderlik edeceğiz. Türkiye, ABD denetiminden çıkacak, emperyalizmle olan her türlü bağımlılık ilişkilerine son verecektir.
Halkımız yeni bir sömürgeleştirme saldırısına boyun eğmez. Atlantik sisteminin yerini yeni bir Emekçi Cumhuriyeti’nin alması kaçınılmazdır. Bu devrimci çözüm yolunu, Türkiye halkına döne döne anlatmak, işçi sınıfı ve yoksul köylülerimiz başta olmak üzere her milliyetten emekçi halkımızı bilinçlendirmek ve örgütlemek göreviyle karşı karşıyayız. Sizleri 1 Mayıs’ta TİKP saflarında örgütlenmeye çağırıyoruz.

 

TİKP 1 Mayıs’ta alanlarda olacaktır.

Yaşasın tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye mücadelemiz, kahrolsun Amerikan emperyalizmi.