Amacımız

TİKP’nin amacı; işçi sınıfı önderliğinde, işçi-köylü temel ittifakı ekseninde ve bilimsel sosyalizmin rehberliğinde, emperyalizme karşı olan bütün sınıf ve tabakaları seferber ederek demokratik halk devrimini gerçekleştirmek ve durmaksızın sosyalizmin kuruluşuna önderlik etmektir.

Devamı için:

Örgütlenmemiz

TİKP’nin temel örgütlenme ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir. TİKP, demokratik yapısını organlarının ve üyelerinin emekçi karakterine dayandırır. Bütün yönetim kademelerinde, yönetici üyelerin ve kongre delegelerinin çoğunluğu işçilerden ve emekçilerden oluşur.

Devamı için:

Tarihimiz
TİKP, bilimsel sosyalizmi teorik ve pratik bir rehber olarak belirler, maddeyi ve fenomenleri analiz etme ve dönüştürmede yaratıcı şekilde kullanır.

Devamı için:

★ Basın Açıklamaları

★ Teorik Müdahaleler