* İsmail DURNA (Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı)

* Emin KAYIŞÇI // * Ramazan FİŞEK  // * Tanju BEYAZİT

* Nilgün DURNA  // * Zeki OK  // * Mehmet GÜVEN

* Haluk BAŞARAN  // * Meral TAŞKENT

TİKP’nin temel örgütlenme ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir. TİKP, demokratik yapısını organlarının ve üyelerinin emekçi karakterine dayandırır. Bütün yönetim kademelerinde, yönetici üyelerin ve kongre delegelerinin çoğunluğu işçilerden ve emekçilerden oluşur.