Basın Açıklamaları ★ Teorik Müdahaleler

Örgütlenme Çağrısı
Örgütlenme Çağrısı
Değerli Arkadaş, ABD’nin 12 Eylül 1980 darbesiyle başlattığı karşı devrimci sürecin sonuna gelinmiştir. Türkiye gelip geçici olmayan, Cumhuriyet tarihinin en ağır siyasi ve ekonomik kriziyle karşı karşıyadır. Bütün olgular bu sistemin çökmekte olduğunu gösteriyor....
Yerel Seçimler Tuzağına Dikkat!
Yerel Seçimler Tuzağına Dikkat!
Türkiye yeni bir seçim tuzağına daha sürükleniyor. Bu kez konu yerel seçimler. 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere kısa bir zaman kala, devletin ideolojik aygıtları ve en başta ana akım medya, sistematik...
Yerel Tohum Yasaklanamaz!
Yerel Tohum Yasaklanamaz!
★ AKP iktidarı 2006 yılında çıkardığı Tohumculuk Kanunu doğrultusunda yeni düzenlemelere devam ediyor. ★ Köylünün uzun yıllardır ıslah ettiği, bulundukları yöreye uyum sağlayan, aynı zamanda hastalıklara karşı dayanıklı olan yerel tohumlar yok olmakla karşı...
Devrimci Parti ve Din
Devrimci Parti ve Din
Son günlerde ortaya çıkan önemli tartışmalardan bir tanesi, devrimci bir partinin önderliğinin dini ideolojiye mensup olup olamayacağı şeklinde kendini göstermektedir. Öncelikle somut bir gerçeği saptayalım. Tekelci kapitalizmin bir enstrümanı konumundaki AKP gericiliği, siyasal konumunu...
Tutarsız Burjuvaziye Karşı Tutumumuz
Tutarsız Burjuvaziye Karşı Tutumumuz
Türkiye’nin merkezinde olduğu 3. Dünya Savaşı şimdilik emperyalistlerin denetimindeki terör örgütleri kanalıyla sürdürülüyor. Buna ticaret savaşları olgusunu da ekleyebiliriz. Devletler arenasında uluslararası politik durum bu savaşın kesin olarak kazanılacağını gösteriyor. Bölge ülkeleri içinde İran...
Küba’da Anayasa Değişikliği ve Gerçekler
Küba’da Anayasa Değişikliği ve Gerçekler
Küba’nın parlamentoda kabul edilen yeni anayasası 13 Ağustos ile 15 Kasım tarihleri arasında halk oylamasına sunulacak. Yeni anayasada ‘komünizm’ sözcüğü çıkarılıyor. Bu adım, sosyalistler arasında ister istemez yeni bir tartışma başlattı. Oysa; benzer tartışma...
Tayyip Erdoğan İktidarı Yıkılacaktır!
Tayyip Erdoğan İktidarı Yıkılacaktır!
Tayyip Erdoğan gerici kliğinin “yeni Türkiye” çığlıkları arasında gerçekleştirdiği karşı-devrimci pratik günden güne derinleşmektedir. Bu uygulamalar ise özellikle 24 Haziran seçim darbesi ardından hızlı bir savrulma yaşayan, kendini “solcu” “vatansever” olarak tanımlayan kesimleri etkilemektedir....
Tarihsel Görev: Öncü Partide Örgütlenme
Tarihsel Görev: Öncü Partide Örgütlenme
24 Haziran seçim darbesinin ardından, özellikle sosyalist saflarda iki eğilimin ağır bastığı görülmektedir. İlk eğilim seçime katılıp oy verenler arasındaki müthiş dağınıklık ve suskunluktur. Bu kesimler ya solculuk adı altında ABD emperyalizmi ile organik...
24 Haziran Seçim Darbesi ve Acil Görevler
24 Haziran Seçim Darbesi ve Acil Görevler
Türkiye İşçi Köylü Partisi olarak emekçi halkımızı ve devrimci öncüleri 19 Nisan 2018’den bu yana düzenli olarak apar topar alınan bir kararla yürürlüğe konan 24 Haziran gerici seçim darbesine yönelik uyarmaya çalıştık. Halkımıza olan...