Türkiye İşçi Köylü Partisi Hakkında

Amacımız

TİKP’nin amacı; işçi sınıfı önderliğinde, işçi-köylü temel ittifakı ekseninde ve bilimsel sosyalizmin rehberliğinde, emperyalizme karşı olan bütün sınıf ve tabakaları seferber ederek demokratik halk devrimini gerçekleştirmek ve durmaksızın sosyalizmin kuruluşuna önderlik etmektir.

Devamı için:

Örgütlenmemiz

TİKP’nin temel örgütlenme ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir. TİKP, demokratik yapısını organlarının ve üyelerinin emekçi karakterine dayandırır. Bütün yönetim kademelerinde, yönetici üyelerin ve kongre delegelerinin çoğunluğu işçilerden ve emekçilerden oluşur.

Devamı için:

Tarihimiz

TİKP, Türkiye’nin 150 yıllık demokratik devrim mücadelesi birikiminin savunucusudur. TİKP, Milli Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi’nin bağımsızlık, demokrasi ve aydınlanma yönündeki bütün anti-emperyalist kazanımlarını savunur ve sosyalizmi kurmak için yeniden hayata geçirir.

Devamı için: